အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္စိုးသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသံရံုး၏ Counsellor/ Head of Economic and Development Assistance Section ျဖစ္သူ Mr. Kazuyuki TAKIMI ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အားလက္ခံေတြ႔ဆံု

Thu, 06/06/2019 - 09:58 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္စိုးသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသံရံုး၏ Counsellor/ Head of Economic and Development Assistance Section ျဖစ္သူ Mr. Kazuyuki TAKIMI ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ဧည္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages