အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္သည္ EU Delegation မွ Trade and Economic Section ၏ အၾကီးအကဲ၊ Minister Counsellor ျဖစ္သူ Mr. Philipp Dupuis ဦးေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Wed, 03/15/2017 - 08:03 -- adminDep

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ ၁၃: ၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္သည္ EU Delegation မွ Trade and Economic Section ၏ အၾကီးအကဲ၊ Minister Counsellor ျဖစ္သူ Mr. Philipp Dupuis ဦးေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages