အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္သည္ Credit Risk Analysis Division of JICA မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Mr. Yoshio WADA ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Wed, 02/07/2018 - 05:30 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔ (၁၀း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္သည္ Credit Risk Analysis Division of JICA မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Mr. Yoshio WADA ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂)၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages