အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္သည္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံ သံရံုးမွ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးရာအၾကီးအကဲျဖစ္သူ Mr. Hussam Mustafa Luqman Tambusi အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Thu, 03/08/2018 - 09:11 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ ၁၄း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္သည္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံ သံရံုးမွ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးရာအၾကီးအကဲျဖစ္သူ Mr. Hussam Mustafa Luqman Tambusi အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages