အေရာင္းအ၀ယ္ေအး ေစ်းေအးေနတဲ့ဟသၤာတ ပဲလြန္းျဖဴ

Mon, 01/30/2012 - 07:13 -- Anonymous (not verified)

ဇန္န၀ါရီလ စတုတၳပတ္မွာ ပဲလြန္းျဖဴတစ္တင္း ၁၆၅၀၀ က်ပ္နဲ႔ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ဟသၤာတ ေစ်းကြက္မွာ ယခင္တစ္ပတ္ထက္ ပဲ တစ္တင္း ၁၀၀၀ က်ပ္ေလ်ာ့နည္းသြား တာေတြ႕ရပါတယ္။ပဲလြန္းျဖဴေရာင္း၀ယ္မႈဟာ ယခင္တစ္ပတ္ထက္ အေရာင္း အ၀ယ္ေအးၿပီး၊ ေစ်းေအးေနေၾကာင္း