အေရာင္းအ၀ယ္သြက္ေနတဲ့ ရွမ္းစကၠဴ

Fri, 10/21/2011 - 08:01 -- Anonymous (not verified)

ရွမ္းျပည္နယ္ရဲ႕ အထင္ရွားဆံုးပြဲေတာ္ျဖစ္တဲ့ ေတာင္ႀကီးတန္ေဆာင္တိုင္ မီးပံုးပ်ံၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို ''အေ၀ရာ ကုန္းျမင့္သာယာ'' ကုန္းေျမမွာ ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္မွ ၁၁ ရက္ထိ က်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။ မီးပံုးပ်ံၿပိဳင္ပြဲႀကီးမွာ