အေမရိကန္ ထုတ္ကုန္အခ်ဳိ႕ကို အေကာက္ခြန္တိုးရန္ အိႏၵိယျပင္ဆင္

Thu, 06/20/2019 - 05:30 -- admin_ygn

       မက္မြန္၊ သစ္ၾကားသီးႏွင့္ ပန္းသီးတို႔အပါအ၀င္ အေမရိကန္ ကုန္ပစၥည္းအခ်ဳိ႕ကို လာမည့္သီတင္းပတ္မွစ၍  အခြန္တိုးျမႇင့္ ေကာက္ ခံရန္ အိႏၵိယႏိုင္ငံက ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု သတင္းရင္းျမစ္ႏွစ္ခုက ေျပာေၾကာင္း ႐ိုက္ တာသတင္းတြင္ေဖာ္ျပသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံအား ေပးထားေသာ အဓိကကုန္သြယ္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားကို အေမရိကန္က႐ုပ္ သိမ္းၿပီးေနာက္ အိႏၵိယႏုိင္ငံက ယခုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အေထြေထြ အခြင့္အေ ရးေပးစနစ္ (GSP) အရ အိႏၵိယႏိုင္ငံကို ေပးထားေသာ ကုန္သြယ္မႈအခြင့္အေရးမ်ားကို   အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က ဇြန္ ၅ ရက္မွစ၍႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ ဤအခြင့္အေရးမ်ားမွာ ႀကီးမားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံမွတင္ပို႔သည့္ ပို႔ကုန္တန္ဖိုး  အေမရိကန္ေဒၚလာ  ၅ ဒသမ ၆ ဘီလီယံအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။
       အေမရိကန္ႏိုင္ငံက  အခြင့္အေရးမ်ား ႐ုပ္သိမ္းျခင္းကို လက္တံု႔ ျပန္ပါက ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း အေမရိကန္အစိုးရက သတိေပးထားေသာ္လည္း အိႏၵိယႏိုင္ငံ က အခြန္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ျပ႒ာန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဤကိစၥႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွေျပာသည္။ အေကာက္အခြန္တိုးျမႇင့္ျခင္းက အေမရိကန္ကုန္ပစၥည္း အေမ ရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၂၂၀ အေပၚမွာသာ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသူ သတင္းရင္းျမစ္က ေျပာသည္။
         ႐ိုက္တာသတင္းဌာနက  အီးေမးျဖင့္ေမးျမန္းခ်က္ကို အိႏၵိယ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္  စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနက ျပန္လည္မေျဖၾကားပါ။ သံမဏိႏွင့္ အလူမီနီယံတို႔ကို  အေကာက္ခြန္ တိုးျမႇင့္ျခင္းမျပဳရန္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ပန္ၾကားခ်က္ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံက  ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ သြင္းကုန္မ်ားကို အခြန္ရာခိုင္ႏႈန္း ၁၂၀ အထိ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမိန္႔ကို ယခင္ႏွစ္ ဇြန္လက အိႏၵိယႏိုင္ငံက ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ သက္ဆိုင္ရာႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ကုန္သြယ္မႈေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားကိုက်င္းပလ်က္ရွိသျဖင့္ အခြန္တိုးျမႇင့္ေရးကိစၥကို  အိႏၵိယႏိုင္ငံကအႀကိမ္ႀကိမ္ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့သည္။ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး မွာ အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၁၄၂ ဒသမ ၁ ဘီလီယံဖိုးရွိခဲ့သည္။

 

စံမီေအာင္

International Trade News

Pages