အေမရိကန္ႏုိင္ငံသုိ့ သြားေရာက္မည္႕သူမ်ား ဗီဇာႏွစ္မ်ဳိးကို တစ္ေပါင္းတည္းေလွ်ာက္ထားႏုိင္

Wed, 08/21/2019 - 06:44 -- admin_ygn

      အေမရိကန္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းကိစၥႏွင့္ အလည္အပတ္ခရီးမ်ား အတြက္ ခြင့္ျပဳသည့္ ဗီဇာႏွစ္မ်ိဳးကို တေပါင္းတည္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံ႐ုံးက ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းကိစၥႏွင့္ အလည္အပတ္ခရီးအတြက္ ခြင့္ျပဳသည့္ ဗီဇာႏွစ္မ်ိဳးကုိ တေပါင္းတည္း ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ သုံးလအထိ အက်ဳံး၀င္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအၾကား ခရီးသြားရာလာတြင္ ပုိမုိလြယ္ကူေစရန္ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ပုိမိုနီးကပ္သည့္ ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းတစ္ခု ေဆာင္ရြက္ရန္ရည္ရြယ္၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာ င္း သိရသည္။ ခြင့္ျပဳလုိက္သည့္ B1/B2 ျပည္ ၀င္ခြင့္ဗီဇာကုိေပါင္း၍ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီျဖစ္ကာ ဗီဇာရၿပီးပါကလည္း ဗီဇာထုတ္ယူရန္အတြက္ ဗီဇာေၾကး ထပ္ေပးရန္မလိုေၾကာင္း အေမရိကန္သံ႐ုံးမွ ေျပာၾကားထားသည္။

    ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး စေကာ့မာစီရယ္က “ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံႏွစ္ခုအၾကား ခရီးသြားလာမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာေအာင္ တည္ေဆာက္တယ့္အေနနဲ့ အခုဆိုရင္ သံရံုးအေနန႔ဲ ျမန္မာႏုိင္ငံကေန အေမရိကန္ ျပည္ေ ထာင္စုကုိ သြားေရာက္ရာမွာ ပုိမိုလြယ္ကူ ေစဖို႔ ျပဳလုပ္ေပးလိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။ ထုိ႔ျပင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအၾကား ခရီးသြားလာမႈသည္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း မ်ားျပားလာၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ျပည္၀င္ခြင့္ ဗီဇာ ၁၄၀၀၀ ခန္႔ ထုတ္ ေပးကာ ၂၀၁၅ ထက္ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းတိုးလာေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

 

ေခ်ာစု

Local Trade News

Pages

International Trade News

Pages