အေကာက္ခြန္မ်ား ပိုမိုေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈစစ္ပြဲကို တစ္ဖက္သတ္ဆင္ႏႊဲရန္ ထရမ့္စီစဥ္

Fri, 09/07/2018 - 05:48 -- admin_ygn

         အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈစစ္ပြဲကို လ်င္ျမန္စြာ အရွိန္ျမႇင့္ဆင္ႏႊဲရန္ အသင့္ျဖစ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ အေကာက္ခြန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူ၏သေဘာထား ေတာင္းခံထားသည့္ ကာလတြင္ လာမည့္ရက္သတၱပတ္ ကုန္ဆံုးသည္ႏွင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာဘီလီယံ ၂၀၀ ဖိုးရွိ တ႐ုတ္သြင္းကုန္မ်ားအေပၚတြင္ အခြန္ေကာက္ခံရန္ အသင့္ျဖစ္ေနၿပီဟု သူ၏လက္ေထာက္မ်ားကို  ေျပာၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၃၀ တြင္ အမည္မေဖာ္လိုသူ သတင္းရင္းျမစ္ေျခာက္ခုႏွင့္ ေငြတန္ဖိုး က်ဳံ႕ေနေသာ ေစ်းကြက္မ်ားကို အကိုးအကားျပဳ၍ ေဖာ္ျပ ေသာ ဘလြမ္းဘတ္၏ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အိမ္ျဖဴေတာ္ ကေ၀ဖန္ခ်က္ေပးရန္ ျငင္းဆန္ ခဲ့သည္။ စတန္းဒတ္အင္ပူး၀ါး အၫႊန္းကိန္းမွာက်ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ၊ တ႐ုတ္ယြမ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား၏ အတိုး ႏႈန္းမွာလည္း က်ဆင္းလ်က္ရွိသည္။  
      ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ သူအႏိုင္ရခဲ့ ျခင္းမွာ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ တင္းမာေသာ ၎၏အယူအဆေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ထရမ့္က ယံုၾကည္လ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိကုန္သြယ္ေရးက အေမရိကန္အလုပ္သမားမ်ားကို နစ္နာေ စကာ ႏိုင္ငံျခား သား ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို မ်က္ႏွာသာေပးလ်က္ရွိသည္ဟု သူက ယူဆလ်က္ရွိသည္။ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္ အဆက္အသြယ္ႏွင့္ ဥာဏပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားကို တိုးတက္ေ ကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ေပးရန္၊ စက္မႈလုပ္ငန္းေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈကြာဟခ်က္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၇၅ ဘီလီယံကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ အေမရိကန္အစိုးရက တ႐ုတ္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုလ်က္ ရွိသည္။
        အသစ္ျပ႒ာန္းရန္ အဆိုျပဳထား သည့္ အေကာက္ခြန္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းက အိုးအိမ္ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ေပးသြင္း ေသာပစၥည္းမ်ား၊  နည္းပညာထုတ္ကုန္မ်ား၊ စက္ဘီးႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ လူသံုးကုန္ ပစၥည္းမ်ားကို ထိခိုက္ႏုိင္သည္။အဆိုျပဳခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ား ျပည္သူေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္ေပးရမည့္ကာလမွာ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္ၿပီး ဤေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္ ေနာက္ပိုင္းမွသာ အေကာက္ ခြန္  ေကာက္ခံရန္ ထရမ့္က စီစဥ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ဘလြမ္းဘတ္သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

စံမီေအာင္

International Trade News

Pages