အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Tue, 05/18/2021 - 04:52 -- comsumer

၁။           စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနပိုင် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ နာဂဝင်းရှိ သိုလှောင်ရုံအမှတ်(၅၃၊ ၅၄၊ ၅၅) (၁၀၀'x၁၅၀'x၁၅') (သွပ်၊ သွပ်၊ ကွန်) (၃)လုံးတွဲ သိုလှောင်ရုံ (၁)လုံးအား (၃)နှစ်သက်တမ်း (၁)နှစ်တစ်ကြိမ် စာချုပ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြိတ်မြို့၊ နောက်လယ်ရပ်(၄)လမ်းရှိ မြေ(အလျား-၁၈၅'x အနံ-၄၄')၊မြေဧရိယာ(၀.၁၉၆)ဧကအား (၅)နှစ်သက်တမ်း (၁)နှစ်တစ်ကြိမ်စာချုပ်ဖြင့် လည်းကောင်း ချုပ်ဆို၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ စနစ်ဖြင့် ငှားရမ်းမည် ဖြစ်ကြောင်း ကြော်ငြာအပ်ပါသည်-

              (က) တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက်       - (၁၈.၅.၂၀၂၁) ရက်မှ (၁၆.၆.၂၀၂၁)ရက်ထိ

                                                                  (ရုံးချိန်အတွင်း)

              (ခ)   တင်ဒါပုံစံရောင်းချရန်               - (၁၆.၆.၂၀၂၁)ရက် ညနေ(၁၆:၀၀)နာရီ

                     ပိတ်မည့်နေ့/အချိန်                

              ( ဂ ) တင်ဒါယှဉ်ပြိုင်ရမည့်ရက်/အချိန်-  (၁၇.၆.၂၀၂၁)ရက်နေ့၊ (၁၃:၀၀)နာရီ

              (ဃ) တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ       - စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃)၊ နေပြည်တော်။

              (င)   စာရင်းပေးသွင်းရမည့်နေရာ       - ရုံးအမှတ်(၅၂)၊ နေပြည်တော်

              (စ)   တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များ         - (၁၇.၆.၂၀၂၁)ရက်နေ့ (၁၁:၀၀)နာရီ

                     ရှင်းလင်းမည့်နေ့/အချိန်/နေရာ     ရုံးအမှတ်(၅၂)၊ နေပြည်တော်

              (ဆ)တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေရာ       - စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး၊ စီမံရေးရာဌာနခွဲ၊ အမှတ်(၂၂၈/၂၄၀)၊ဒုတိယထပ်၊ ကမ်းနားလမ်းနှင့်ရွှေဘုံသာလမ်းထောင့်၊ ရန်ကုန်မြို့၊

                                                                     တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး၊ ထားဝယ်မြို့။

              (ဇ)   Deposit ပေးသွင်းနိုင်သည့်        - တင်ဒါစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်ပုံစံတွင် ဖော်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

၂။            စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနမှ ငှားရမ်းမည့် သိုလှောင်ရုံနှင့် မြေတို့၏ မျက်မြင်အခြေအနေအား သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်များသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက တင်ဒါပုံစံဝယ်ယူရမည့်နေရာသို့ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ ဖုန်း၀၁-၂၅၀၄၃၂၊ ၀၅၉-၂၁၀၅၆၊ ၀၅၉-၂၁၂၀၄၊ ၀၉-၂၅၄၄၀၂၄၆၃သို့ ဆက်သွယ် စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

                                                                            တင်ဒါစိစစ်ရေးကော်မတီ

                                                            စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Pages