အားလုံးတစ်ပေါင်းတည်းကျော်လွှားခြင်း COVID-19 စီးပွားရေးကုစားမှုအစီအစဉ်အရ Challenge Grant ပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပနိုင်ရေး Service Provider တင်ဒါခေါ်ယူပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေးခြင်း

Fri, 07/17/2020 - 09:54 -- ictuser

စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် UNDP မြန်မာရုံးတို့ ပူးပေါင်း၍ COVID-19 တိုက်ပွဲတွင် ဆန်းသစ်အိုက်ဒီယာများဖြစ်ပေါ်လာရေးနှင့် e-Commerce ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး အတွက် စိန်ခေါ်မှုများကျော်လွှားနိုင်ရေး Application များ တီထွင်သည့် Challenge Grant ပြိုင်ပွဲများကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ တတိယသုံးလပတ်အတွင်း စတင်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပြိုင်ပွဲများကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်နိုင်မည့် Service Provider ခေါ်ယူသွားမည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်ထားလိုသူများအနေနှင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ စတင်ပေးသွင်း နိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်မှာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့ ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက UNDP ၏ Website https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=67907 တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန