အရာထမ္း စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ ေရးသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၈)ဖြင့္ပြဲသို႔ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား

Tue, 02/06/2018 - 04:36 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၀၈း၃၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္ (၅၂)၊ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနတြင္္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အရာထမ္း စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ ေရးသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၈)ဖြင့္ပြဲသို႔ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး တက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages