အရည်အသွေးအလိုက် ဈေးကောင်းရတဲ့ ပြည်ပဲစင်းငုံ

Mon, 05/14/2012 - 07:56 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ပဲစင်းငုံမှာ ယခင်တစ်ပတ်က ပိဿာ ၂၀ တစ်တင်းကို ၁၂၅၀၀ ကျပ် - ၁၂၇၀၀ ကျပ်ရှိခဲ့သော်လည်း ယခုတစ်ပတ်မှာတော့  တစ်တင်းကို ၁၃၃၀၀ ကျပ်ရှိနေပါတယ်။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဘက်မှ အဝင်ရှိလာတဲ့ ပဲများမှာ လက်ကျန် ပဲများထက် အနည်းငယ် အရည်အသွေးသာလွန်နေတာကြောင့်