အရက္၊ ဘီယာ၊ ဝိုင္(ယမကာ) ထုတ္လုုပ္၊ တင္ သြင္း၊ ေရာင္းခ်မွဳဆိုင္ရာ ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၏ ဒုတိယအၾကိမ္ညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝး

Mon, 06/03/2019 - 08:02 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔ (၁၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အရက္၊ ဘီယာ၊ ဝိုင္(ယမကာ) ထုတ္လုုပ္၊ တင္ သြင္း၊ ေရာင္းခ်မွဳဆိုင္ရာ ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၏ ဒုတိယအၾကိမ္ ညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝးသို႔ အရက္၊ ဘီယာ၊ ဝိုင္(ယမကာ) ထုတ္လုုပ္၊ တင္သြင္း၊ ေရာင္းခ်မွဳဆိုင္ရာၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠဌ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages