အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းကောင်စီ၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ချမှတ်ပြီးသော မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းစာရင်းနှင့် ရောင်းချသည့်စျေးနှုန်းများ

Mon, 02/28/2022 - 04:28 -- eiprdep

အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းကောင်စီ၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ချမှတ်ပြီးသော မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း(၄၃၉)ခု၏စာရင်းနှင့် ရောင်းချသည့် စျေးနှုန်းများကို ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဝယ်ယူလိုပါက သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ သုတေသနနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာနတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းကောင်စီမှ အတည်ပြုချက်မှတ်ပြီးသော မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း (၄၃၉)ခု၏စာရင်း

 

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Pages