ပို့ကုန်လိုင်စင် အပ်နှံကြေး ပေးဆောင်ရခြင်းအား ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုကြောင်း သတင်း ထုတ်ပြန် ကြေငြာခြင်း

Fri, 03/14/2014 - 12:21 -- eiprdep

ပို့ကုန်လိုင်စင် ပြန်လည်အပ်နှံရာတွင် အပ်နှံကြေးပေးဆောင်ရခြင်းအား ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ