နိုင်ငံခြားသား ကုမ္ပဏီများကို ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုရာတွင် သတ်မှတ်ချက်များ နှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ရမည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

Thu, 06/22/2017 - 05:48 -- eiprdep
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃၆/၂၀၁၇ ဖြင့် ထုတ်ပြန်သော ဓာတ်မြေသြဇာ၊ မျိုးစေ့၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ ဆေးရုံသုံးကိရိယာနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် H.S Code များအတိုင်း နိုင်ငံခြားသား ကုမ္ပဏီများကို ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုရာတွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ