တင်သွင်းပြီး တိုက်ရိုက် အသုံးပြုနိုင်သည့် စက်ပစ္စည်းများကို တင်သွင်းရာတွင် သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

Tue, 02/28/2017 - 02:53 -- eiprdep

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနသည် အသေးစား/အလတ်စား စက်မှုလုပ်ငန်းများ အပါအဝင် စက်မှုကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းများ လုပ်ငန်းတည်ထောင် ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစေရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် ပြုပြင်ထားခြင်းမရှိသောစက်ပစ္စည်း (Used Machine) များကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍ နှစ်အလိုက်တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့ရာမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဆက်လက်၍ တင်သွင်းခွင့်ပြုလိုက်သည်။

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ