ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် လက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့် မှတ်ပုံတင်ရန် ကိစ္စအတွက် ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

Thu, 05/23/2019 - 03:38 -- eiprdep

ဓာတ်မြေသြဇာ၊ မျိုးစေ့၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ ဆေးရုံသုံး ကိရိယာများ၊ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများနှင့် လယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာများ တင်သွင်းရောင်းချခြင်း (ကုန်သွယ်ခြင်း) ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် လက်လီ/လက်ကား ရောင်းချခွင့် မှတ်ပုံတင်ရန်ကိစ္စအတွက် ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ