အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၉/၂၀၁၆)

Mon, 02/22/2016 - 09:13 -- eiprdep

ထုတ်လုပ်တင်ပို့သူကိုယ်တိုင် ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသည့်စနစ် (Self-Certification System) ကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Pages