အပိုင်း (၄) - အထွေထွေ

Mon, 06/06/2016 - 06:55 -- dotadmin

၁၃၅။   ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေသူများ အနေဖြင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန် ဥပဒေအရ ထုတ် ပြန်ထားသော အမိန့်၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ညွှန်ကြားချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်ပါက ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။

၁၃၆။   ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများစာအုပ်တွင် မပါဝင်သည့် ထူးခြားသည့် ကိစ္စရပ်များအား စီးပွား ရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက သင့်လျော်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြု မည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၃၇။   စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနတွင် အီလက်ထရောနစ်စနစ် အသုံးပြု၍ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်   အွန်လိုင်း စနစ်ဖြင့် ပို့ကုန် သွင်းကုန် လိုင်စင်ထုတ် ပေးသည့်စနစ်(IELPS System)၊ အီလက်ထရောနစ်ငွေပေးချေမှုစနစ်(e-Payment System)၊ ထုတ်ကုန် သွင်းကုန် မှတ်ပုံတင်စနစ် စသည်တို့အား ဆောင်ရွက်ထားရှိပြီး ဆက်လက်၍ အပြည့်အဝ အွန်လိုင်းစနစ်သို့ အဆင့်လိုက်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပြီး အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့် အဆိုပါ လုပ်ငန်းရှင်(ကိုယ်စား)သက်သေခံလက်မှတ် (Certificate Authority, Digital Signature, e-Token) စသည့် နည်းပညာများ ဆက်လက် အသုံးပြု ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်  အများပြည်သူထံ ပိုမို ကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် ပြောင်းလဲဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

၁၃၈။   အဆိုပါအွန်လိုင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အား ဝန်ကြီးဌာန Website များတွင် အများပြည်သူလေ့လာနိုင်ရန် တင်ပြထားရှိပြီး System Error များနှင့် မရှင်းလင်းသည်များရှိပါက ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး Complain Center နေပြည်တော် (ဝ၆၇-၄၀၈၄၈၅)၊ ရန်ကုန်(ဝ၁-၂၄၁၀၂၅) နှင့် [email protected] သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်း နိုင်ပါသည်။