အပင္၊ တိရစာၦန္သန္႔ရွင္းေရးႏွ င့္ ေရာဂါဘယကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မွဳ စီမံခ်က္အတြက္ အတည္ျပဳညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝးသို႔ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး တက္ေရာက္

Wed, 02/14/2018 - 09:55 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔ (၁၃း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အပင္၊ တိရစာၦန္ သန္႔ရွင္းေရးႏွ င့္  ေရာဂါဘယကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မွဳစီမံခ်က္အတြက္ အတည္ျပဳညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝးသို႔ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး တက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages