အခွန်ဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုအသစ်များဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို မြှင့်တင်နိုင်မည်

Mon, 11/16/2015 - 12:40 -- admin_ygn

ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပုဂ္ဂလိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို မြှင့်တင်ရန် အဆိုပြုတင်ပြခဲ့သည့် အခွန်ဆိုင်ရာ အထူး အခွင့်အရေးများကို နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက် နေ့တွင် အစိုးရက အတည်ပြုပေး ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစီအစဉ်တွင် ယခု နှစ်နှင့် လာမည့်နှစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ အတွက် ကုန်ကျမည့် စရိတ်များတွင် လုပ်ငန်းဝင်ငွေခွန်လျှော့ချခြင်း ပါဝင်ပါ သည်။ရင်နှီးမြှုပ်နှံ မှုအဖွဲ့(BOI)  မှ ပေး သော အထူးအခွင့်အရေးများကို လျှောက်ထားခြင်းမပြုသည့် လုပ်ငန်းများ အား သီးသန့်အထူးအခွင့်အရေးများ (Special incentives)  ပေးမည် ဖြစ်ပါ သည်။ ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုကို အရှိန် မြှင့်တင်ရန် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဇွန်လအတွင်းBOI  သို့ လျှောက်ထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများအတွက် သီးသန့်အထူး အခွင့်အရေးများကို ပြီးခဲ့သည့် စက်တင် ဘာလတွင် အစိုးရအဖွဲ့က အတည်ပြု ပေးခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။အပိုထပ်ပေးသော အထူးအခွင့် အရေးများကို ယခုနှစ် အောက်တိုဘာလ  နှင့်လာမည့်နှစ် မတ်လအတွင်း ပုဂ္ဂလိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့၌ အစိုးရအဖွဲ့သည BOI  ၏ အခွန်ဆိုင်ရာ နောက်ထပ်အထူးအခွင့် အရေးများကို အတည်ပြုပေး ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အထူးအခွင့်အရေးများတွင် လုပ်ငန်းဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ကာလ ကို  ရှစ်နှစ်မှ၁၃နှစ်အထိ တိုးမြှင့်ခြင်း လည်းပါဝင်ခဲ့ပါသည် ။နှေးကွေး ထိုင်းမှို င်းနေသော စီးပွားရေးကို ပြန်လည်နာလန်ထူလာစေ ရန် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အသစ်များ လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ သေချာမှုမ ရှိသော နိုင်ငံရေး အခြေအနေ ကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအများစုသည် စောင့်ကြည့် လေ့လာသည့် အနေအထား တွင် ရှိနေပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု စေ့ဆော် တွန်းအားပေးရေး အစီ အစဉ်များသည် ယခုနှစ်နှင့် လာမည့်နှစ် ပုဂ္ဂလိက ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု အရှိန်မြင့်တက် စေမည်ဟု ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်Mr. Somkid  က ယူဆထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။                            
    

ရီရီမွန် ၊
စီးပွားရေးသံမှူး၊ မြန်မာသံရုံး၊ ဗန်ကောက်မြို့

International Trade News

Pages