ဟသၤာတၿမိဳ႔နယ္တြင္ ဆန္ေစ်းအနည္းငယ္က် က်န္ၿမိဳ႔နယ္မ်ား ပံုမွန္ေရာင္း၀ယ္လ်က္ရွိ

Fri, 03/30/2018 - 05:53 -- admin_ygn

    ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၏ ဆန္စပါးေစ်းကြက္မွာ  ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္စံု၌ ဆန္စပါးေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္၍ ပံုမွန္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ၿပီး ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိုးဧည့္မထဆန္ေစ်းမွာ   ယခင္က ၁၀၈ ေပါင္ ဆန္ တစ္အိတ္ က်ပ္ ၂၂၅၀၀မွ ယခုလက္ရွိေစ်း က်ပ္ ၂၂၀၀၀ ေစ်းျဖစ္သြားသျဖင့္ ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး ဆန္ေစ်း အနည္းငယ္က်ဆင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ဆန္စပါးေစ်းကြက္သတင္းမ်ားမွ သိရပါတယ္။ ဆန္စပါးေစ်းကြက္မွာ လူအမ်ားစားသံုးႏိုင္ေသာ ဧည့္မထဆန္မ်ား အေရာင္းအ၀ယ္အမ်ားဆံုးျဖစ္ ေနပါ တယ ္။ ေပၚဆန္းေစ်းကြက္မွာ ပံုမွန္ရွိ၍ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေဒသတြင္း ေရာင္းလိုအားႏွင့္ေစ်းမွာ ၿမိဳ႕နယ္ စံုနီးပါး၌ တည္ၿငိမ္ လ်က္ရွိၿပီး ရန္ကုန္ႏွင့္ အညာေဒသမွ ၀ယ္လိုအား ျမင့္တက္လာလွ်င္ အေရာင္းအ၀ယ္ သြက္၊ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈရွိ၍အေရာင္းအ၀ယ္ေအးလွ်င္ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္မႈရွိေၾကာင္းဆန္စပါးကုန္သည္အသိုင္းအ၀ုိင္းမွ သိရပါတယ္။                   

မင္းမင္းဦး (ပုသိမ္)

Local Trade News

Pages