သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေးအား ယခင်အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅၈/၂၀၁၉) ပါ မူလနှုန်းထားအတိုင်း ကောက်ခံမည့်ကိစ္စ

Fri, 05/28/2021 - 10:04 -- dotadmin

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄၆/၂၀၂၁) ပါ သွင်းကုန်လိုင်စင်တစ်စောင်လျှင် ကျပ် ၃၀၀၀၀ နှုန်းဖြင့် ကာလတိုးမြှင့်သတ်မှတ်ကောက်ခံခဲ့မှုမှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါသွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေးအား ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ယခင်အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅၈/၂၀၁၉) ပါ သတ်မှတ်နှုန်းထားများအတိုင်း ပြန်လည်ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်။

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Pages