သွင်းကုန်စာရင်း၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိနေသော ကားတင်သွင်းမှု

Mon, 08/13/2012 - 07:36 -- Anonymous (not verified)

လက်ရှိ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ကားတင်သွင်းမှု မှာ သွင်းကုန်စာရင်း၏ ထိပ်ဆုံးရောက်နေကြောင်းကို Eleven Media Group မှ ဖော်ပြထားပုံကို ဤနေရာ ၌ ဖတ်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။