သီးႏွံဖ်က္ပိုးမႊားအႏၱရာယ္ဇီ၀နည္းျဖင့္ ကာကြယ္

Thu, 07/11/2019 - 07:25 -- admin_ygn

      ယခုအခါတြင္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္ တိုးျမႇင့္ ေရးအတြက္ သီးႏွံမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမင့္တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေနၾကရသည္။ အထြက္ေကာင္းေသာ သီးႏွံမ်ားမ်ဳိးမ်ားေရြးခ်ယ္ စိုက္ပ်ဳိးလာၾကသည္။ သီးထပ္သီး ညႇပ္သီးႏွံပံုစံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးလာၾကသည္။ ဤသို႔ စိုက္ပ်ဳိးလာသည္ႏွင့္အမွ် သီးႏွံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲပါလာသည့္ ဖြားဖက္ေတာ္မ်ားမွာ သီးႏွံမ်ားကို ဖ်က္ဆီးမည့္ ပိုးမႊားေရာဂါမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။သီးႏွံထုတ္လုပ္သူမ်ားကလည္း စပါး၊ ပဲ မ်ဳိးစံု၊ ဆီထြက္သီးႏွံ ဟင္းသီးဟင္းရြက္သစ္သီး၀လံ၊ စားဖိုေဆာင္သီးႏွံစသည့္ လူသားတို႔ အတြက္ အဓိကရိကၡာမ်ားကို ထုတ္လုပ္ၾကသည္။  ဤသို႔ထုတ္လုပ္ၾကရင္းပင္ မိမိတို႔၏သီးႏွံမ်ား အေရာင္းအေသြးလွပေရး၊ အနာအဆာ ကင္းေ၀းေရး၊ ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးလတ္ဆတ္ၿပီး ၀ယ္သူစြဲမက္မႈရွိေရး စသည္တို႔ကို အၿပိဳင္စြမ္းေဆာင္လာၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ သီးႏွံမ်ားကို ဖ်က္ဆီးသည့္ ပိုးမႊားေရာ၈ြမ်ားကို တားဆီးႏိုင္ မည့္ ဓာတုေဆးမ်ား၊ အပင္ႀကီး ထြားဖြံ႕ၿဖိဳးေ စမည့္ ေဟာ္မုန္းေဆးမ်ားကို လိုလားေတာင့္တ လာၾကသည္။
      ဤသည္ကို အကြက္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးသမားမ်ားသည္ သီးႏွံဖ်က္ဆီးေသာ ပိုးမႊားေရာဂါမ်ားကို တားဆီးႏိုင္မည့္ ဓာတုေဆးမ်ားႏွင့္ အပင္ေဟာ္မုန္းေဆးမ်ားကို အလံုးအရင္းႏွင့္ အခ်ိန္ကိုက္ ထုတ္လုပ္လာၾကသည္။ ယခုအခါတြင္ ထုတ္လုပ္ၿပီးေသာ ပိုးသတ္ေဆးအမ်ဳိးေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေဆးစုစုေပါင္း တန္ခ်ိန္ ၁၃ သန္း ေက်ာ္ရွိေနၿပီဟု ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕ႀကီးက ေထာက္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ စီး၀င္ လာေသာ ပိုးသတ္ ေဆးမွာ တန္ခ်ိန္သံုးေသာင္းေက်ာ္ရွိေနၿပီဟု ဆိုပါသည္။ ရိကၡာသီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းကလည္း ဓာတုပိုး သတ္ေဆးမ်ားကို လက္မလြတ္တမ္းသံုးစြဲလာၾကသည္။ ဤသုိ႔ သံုးစြဲရင္း အေပ်ာ့စား ပိုးသတ္ေဆး၊ ေရာဂါသတ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ ေဆး၊ အပင္ေဟာ္မုန္းေဆးမ်ားမွသည္ အျပင္းစားအထိ၊ ေျခလြန္လက္လြန္ျဖစ္လာၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေရ၊ ေျမ၊ ေလထုညစ္ညမ္းေစျခင္းအျပင္ လူသားတို႔၏ အသက္ အႏၱရာယ္ကိုပင္ ထိပါးလာခံေနရသည္။ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕ႀကီး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ ကမၻာ့လူဦးေရ ၂၅သန္းသည္ ဓာတုပိုးသတ္ေဆးဓာတ္<ကင္း အာနိသင္ အဆိပ္သင့္ျခင္းမ်ားခံစားေနရၿပီး ႏွစ္စဥ္ လူေပါင္း ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ အသက္စေတးခံေနၾကရသည္ဟု ဆိုသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လည္း ဓာတုဓာတ္ၾကြင္းအဆိပ္သင့္၍ ႏွစ္စဥ္ လူေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီ၍ အသက္ဆံုး႐ံႈးေနသည္မွာ သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ မၾကာခဏ ဖတ္႐ႈေနရသည္။
ဤသို႔ ဓာတုပိုးသတ္ေဆး ဓာတ္ၾကြင္းအာနိသင္ေၾကာင့္ လူသားတို႔၏ အသက္ခႏၶာဆံုး႐ံႈးမႈ၊ အနိ႒ာ႐ံုမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕၊သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားက ဤအနိ႒ာ႐ံုမ်ားကို တားဆီးႏိုင္ ရန္  နည္းလမ္းမ်ားကို ေတြးေတာၾကံဆလာခဲ့ၾကသည္။ ပထမေျခလွမ္းအေနျဖင့္ ပြဲဦးထြက္ လာသည္မွာ ဘက္စံုပိုးမႊားေရာဂါကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးနည္း စနစ္ ပင္ျဖစ္သည္။ ၎စနစ္ႀကီးက ကမၻာ့ပုိးမႊားေရာဂါကာကြယ္ေရး ဇာတ္ ခံုေပၚသို႔ ေရာက္လာၿပီး ႏွစ္မၾကာခင္မွာပင္ ၎စနစ္ထဲ၌ သီးႏွံဖ်က္ပိုးမႊားကို တန္ျပန္ဖ်က္ဆီးစားေသာက္သည့္ သက္ရွိဇီ၀မ်ား၊ မိႈမ်ား၊ ဗက္တီးရီးယား၊ ဗိုင္းရပ္(စ္)ပိုးမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္သည့္ စနစ္ကို သြတ္သြင္းလာခဲ့သည္။ ဤစနစ္သည္ ထိေရာက္မႈရွိၿပီး လူသားတို႔ အတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းေ၀းႏိုင္ၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ ကိုလည္း လြတ္ေျမာက္ႏိုင္သျဖင့္ ကမၻာ၌ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုး ျပဳလ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။
          ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း မၾကာေသးမီကပင္ အညာေဒသ၌ ျပည္ပအကူအညီျဖင့္ နက်ယ္သားရဲေကာင္တစ္မ်ဳိးကို ေမြးျမဴ၍ ေျမပဲခင္း၊ ႏွမ္းခင္း၊ ကုလားပဲခင္းမ်ားတြင္ လႊတ္ေပးရာ သီးႏွံဖ်က္ပိုး မႊားမ်ားရန္မွ ကင္းေ၀းေစ သည့္ ရလဒ္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ဤစနစ္သည္ ကုန္က်စရိတ္တစ္က်ပ္ရွိပါက ေျခာက္က်ပ္အက်ဳိး အျမတ္ရရွိပါသည္။ သီးႏွံဧက ၅၀တြင္ လင္ေကာင္ပိုငွက္အထီးအမတစ္စံု အိမ္ျပဳလုပ္ေပးထားျခင္းျဖင့္ ၾကြက္ဖ်က္ဆီးမႈ အႏၱရာယ္ မွ လံုး၀ကင္း လြတ္သည္ဟုဆိုပါသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ေျမပဲ၊ ကုလားပဲသီးႏွံမ်ား တြင္ က်ေရာက္ဖ်က္ဆီးေသာ ငေျမႇာင္ေတာင္ပိုးကို စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ အသားစားငွက္မ်ားနားရန္ တန္း(သို႕)သစ္ကိုင္းေျခာက္မ်ား ျပဳလုပ္ ေပးျခင္းျဖင့္ သီးခင္းမ်ားတြင္ ပိုးေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈ (၁၀-၁၅)ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်သည္ဟုဆိုပါသည္။ ဇီ၀သက္ရွိ မိႈ၊ ဗက္တီးရီးယား၊ ဗိုင္းရပ္(စ္)ပိုးမ်ား အသံုးျပဳ၍ ပိုးမႊားမ်ားကို ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းသည့္ နည္းစနစ္မွာ ေခတ္စားလာ ပါသည္။ လြယ္ကူ၊ ကုန္က်စရိတ္သက္သာ၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈရွင္းသျဖင့္ ပိုမိုတြင္က်ယ္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဇီ၀သက္ရွိျဖစ္သည့္ ဂီတာက်ဳိင္းသားရဲေကာင္ တစ္ေကာင္ သည္ ျဖဳတ္ပိုးမ်ား၏ ပိုးတံုးလံုးငါးေကာင္ထိ ဖမ္းစားႏိုင္ပါသည္။ ႏွံေကာင္တစ္ေကာင္သည္ စပါးႏွံစုတ္ပိုး၊ ဆစ္ပိုး၊ ဘတ္ပိုးအစုမ်ားကုိ တစ္ေန႔လွ်င္ သံုးေလးစုထိ ဖ်က္ဆီးစားေသာက္ႏိုင္သည္။ ေရေန ဘတ္ပိုးတစ္ေကာင္သည္ ျဖဳတ္ပိုး  ငါးေကာင္ မွ  ၁၀  ေကာင္ထိ စားေသာက္ႏိုင္သည္။ နဖာေခ်းတစ္ေကာင္သည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ရြက္လိပ္ရြက္ေခါက္ပိုးမ်ား၏ ပိုးတံုးလံုးအေကာင္ႏွစ္ဆယ္မွ သံုးဆယ္အထိ ဖမ္းယူစားေသာက္ႏိုင္ပါသည္။ ပင့္ကူမ်ား၊ နက်ယ္မ်ား၊ ဓားခုတ္ေ ကာင္မ်ားသည္ သီးႏွံစုတြင္ ဖ်က္ဆီးေသာ ပိုးမႊား အစံုတို႔၏ ပိုးတံုးလံုးမ်ား၊ ဥမ်ား၊ ႐ုပ္ဖံုးမ်ား၊ အေကာင္ႀကီးမ်ားကို အလံုးအရင္းႏွင့္ စားေသာက္ပစ္ႏိုင္ၾကသည္။
     ၀ံပုေလြပင့္ကူ တစ္ေကာင္သည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ျဖဳတ္ပိုးငါး ေကာင္မွ ၁၅ ေကာင္အထိ စားေသာက္ႏိုင္သည္။ ေရေန သမင္တစ္ ေကာင္သည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရေနပိုးမႊား ငါးေကာင္မွ ဆယ္ေကာင္ထိ စားေသာက္ဖ်က္ဆီးႏိုင္ သည္။ ဤသည္မွာ ဇီ၀ သက္ရွိမ်ား၏ အစြမ္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ စပါး၊ ပဲမ်ဳိးစံု၊ ေျပာင္း၊ ေျမပဲ၊ ေနၾကာ၊ သစ္သီး ၀လံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္သီးႏွံမ်ားတြင္ က်ေရာက္ ဖ်က္ဆီးေသာ  ျဖဳတ္၊ ပိုးတံုးလံုးမ်ား၊ ဥမ်ား၊ ရြက္ေခါက္ပိုးတံုးလံုး မ်ားကို လိပ္ခံုးက်ဳိင္း ႏွင့္ ဂီတာက်ဳိင္းမ်ားက တာ၀န္ယူဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္စြမ္းပါသည္။ စပါး၊ ဂ်ံဳ၀ါ၊ ပဲမ်ဳိးစံု၊ ေျပာင္း၊ ေျမပဲ၊ ေနၾကာ၊ ႏွမ္း၊ သစ္သီး၀လံ၊ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္မ်ားကို စားေသာက္ဖ်က္ဆီးၾကေသာ ဆစ္ပိုး၊ ျဖဳတ္၊ ရြက္ လိပ္ရြက္ေခါက္ပိုး၊ ႏွံစုပ္ပိုးဥမ်ား၊ ပိုးတံုးလံုးမ်ား၊ သီးလံုး ေဖာက္ ပိုးမ်ား။ ထြာေကာင္စိမ္းမ်ား၊ ရြက္စားပိုး၊ ခူေမႊးစုတ္၊ ရြက္ကပ္ပိုး စသည္မ်ားကို ပုရစ္၊ ႏွံေကာင္၊ ေရေနဘတ္ပိုး၊ ပုစဥ္း၊ နဖာေခ်းပိုး၊ နက်ယ္မ်ား၊ ပုရြက္ဆိတ္၊ ၀ံပုေလြပင့္ကူ၊ ယင္မ်ားက တာ၀န္ယူစားေသာက္ရွင္းလင္းပစ္ႏိုင္စြမ္းရွိၾကပါသည္။ ဤသိ႔ု႔သီးႏွံဖ်က္ဆီးေသာ ပိုးမႊားမ်ားကို တန္ျပန္ဖ်က္ဆီးစားေသာက္ေသာ ဇီ၀သက္ရွိမ်ားကို ေဂဟစနစ္မပ်က္စီးေအာင္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေ ပးျခင္း၊ ဇီ၀သက္ရွိ မ်ားကို သီးသန္႔ေမြးျမဴ၍ စိုက္ပ်ဳိးခင္းမ်ားအတြင္းသို႔ လႊတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ပိုးမႊားအႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။ မၾကာေသးမီကပင္ ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန က စပါး၊ ေျပာင္း။ ဂ်ံဳ၊ ပဲမ်ဳိးစံု၊ ဆီထြက္သီးႏွံ၊ လက္ဖက္၊ ေကာ္ဖီ၊ သစ္သီး၀လံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ပန္းမန္မ်ားတြင္ က်ေရာက္ဖ်က္ဆီး ေသာ ယင္ျဖဴ၊ ဆစ္ပိုး၊ က်ဳိင္း၊ ဖလံ၊ ျဖဳတ္၊၊ ပိုးခ်ည္ေလာက္ေကာင္၊ ပိုးတံုးလံုးစသည့္ ဖ်က္ပိုးမႊားမ်ားကို ေဗာ့ဗ်ဴရီးယားမႈိ၊ မက္တာ႐ိုင္ဇီ ယမ္မႈိ၊ ဗာတီစီလီယမ္မိႈျဖင့္ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းျခင္း သုေတသနေအာင္ ျမင္မႈရလဒ္ကို ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ားအား လက္ေတြ႕ျပသပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အလားအလာေကာင္းေသာ သုေတ သနရလဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္။
       အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ မစ္စိစိပီတကၠသိုလ္မွ အင္တိုမိုပက္သိုဂ်င္း နစ္မိႈကို အသံုးျပဳ၍ ဂ်ံဳ၊ ေျပာင္း၊ ႀကံ။ ပန္းသီး၊ ဆီအုန္း၊ ေကာ္ဖီသီးႏွံ တုိ႔တြင္ ေျမေအာင္းပိုးကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ အာဖရိကတြင္ ႀကံသီးႏွံ၊ ၾသစေၾတးလ်တြင္ ႏွံစားသီးႏွံ၊ အေမရိကားတြင္ အလွစိုက္ပန္းမ်ားတြင္ က်ေရာက္ေသာပိုးမႊားမ်ား ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းရန္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ၁၉၇၉ခုႏွစ္တြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ Biocase Co.,Ltd  မွ Wireworm ဖ်က္ပိုး ကာကြ ယ္ႏွိမ္နင္းေရးတြင္ အသံုးျပဳ ခဲ့သည္။ Bioblast Co.,Ltd မွ အဆိုပါ မိႈကို ျခမ်ား ႏွိမ္နင္းရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ရာ (၄-၁၀)ရက္အတြင္း အားလံုးေသေက်ပ်က္ဆီးကုန္သည္ ဟုဆိုပါသည္။ သီးႏွံမ်ားတြင္ က်ေရာက္ဖ်က္ဆီးေသာ ျဖဳတ္ပိုး၊ ဘတ္ပိုး၊ စုတ္ပိုး၊ ဆစ္ပုိး၊  ရြက္လိပ္ရြက္ေခါက္ပိုးတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္၊ ဥမ်ား၊ ေလာက္ေကာင္မ်ားတြင္ စြဲကပ္၍ေရာဂါျဖစ္ေစေသာ မက္တာ႐ိုက္ ဇီယမ္မိႈ၊ မိုနီလီေအးမိႈႏွင့္ ျဗဴဗဲရီးယားဘတ္စီးယားနာမိႈ တို႔သည္ အဆိုပါ ဖ်က္ပိုးမႊားမ်ားကာကြယ္ႏွိမ္နင္းရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိသည္။ ဆစ္ပိုးမ်ား၊ ရြက္လိပ္ရြက္ေခါက္ပိုးမ်ား၊ ခူေမႊးစုတ္မ်ား၊ ရြက္ျဖတ္ပိုး မ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္ စြဲကပ္၍ ေရာဂါရေစေသာ နမူလီယာ႐ိုင္လီယီး မိႈသည္လည္း ကာကြယ္ႏွိမ္ နင္းရာတြင္အက်ဳိးမ်ားေစပါသည္။ ခူ ေကာင္မ်ား၊ ေလာက္ေကာင္မ်ား၊ ပိုးတံုးလံုးမ်ားကို ေရာဂါရေစၿပီး ေသေက်ပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ နယူကလီးယားပိုလီဟက္ဒ႐ိုး၏ ဗိုင္းရပ္(စ္)ႏွင့္ ဗာလူကိုဗိုင္းရပ္(စ္)ပိုးမ်ားသည္လည္း ဖ်က္ပိုးမႊားမ်ား ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းရာတြင္ အဓိကက်ေသာ ဇီ၀ဇာတ္ေကာင္မ်ား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၀ါႏွင့္ ကုလားပဲ သီးလံုးေဖာက္ပိုးေလာက္ ေကာင္တြင္ ဗိုင္းရပ္(စ္)ေရာဂါက်ေရာက္ေသဆံုးပါက ၎အေသေကာင္ကို အမႈန္႔က်ိတ္၍ ေရႏွင့္ေဖ်ာ္ၿပီး သီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ားကို ပက္ဖ်န္းရာ အဆိုပါဖ်က္ပိုးမႊားမ်ား ႏိွမ္နင္းႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါ သည္။ အဆိုပါ မိႈမ်ား၊  ဗက္တီးရီးယားမ်ား၊ ဗိုင္းရပ္(စ္)မ်ားသည္ လူသားတို႔အတြက္ အႏၱရာယ္မရွိဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ပါ၍ ဓာတုဓာတ္ၾကြင္းလည္း ကင္းစင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ညစ္ညမ္းမႈလည္းကင္းရွင္း။ လြယ္ကူသက္သာမႈလည္းရွိသည့္ ဇီ၀နည္းျဖင့္ ပိုးမႊားကာကြယ္ႏွိမ္နင္းျခင္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႔ဟု တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

 

ေအာင္ဆန္း (စိုက္ပ်ိဳးေရး)

Local Trade News

Pages