သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္

Mon, 06/10/2019 - 05:47 -- admin_ygn

       မိုးေလ၀သပညာရွင္ဆရာႀကီး ေဒါက္တာ ဦးထြန္းလြင္ က သူ႔ရဲ႕ Facebook Page မွာ "အယ္လ္နီညိဳက ဟန္ေရး ျပေနတယ္၊ သူ႔ရဲ႕စြမ္းအားက ဇြန္လကုန္ေလာက္ထိေရာက္မယ္၊ ရာသီဥတုျပင္းမယ္၊ ေျခာက္ေသြ႕မယ္၊ မုတ္သုံမိုးကလည္း အ၀င္ေနာက္က်ၿပီး၊ ေစာထြက္မယ္၊ မိုးရြာသြန္းမႈလည္း နည္းမယ္လို႔" ခန္႔မွန္းထားတာကို သတိျပဳမိပါတယ္။ စာေရးသူက စိုက္ပ်ဳိးေရးသမားျဖစ္လို႔ ဆရာႀကီးရဲ႕ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ကို ဖတ္လိုက္ရၿပီး စဥ္းစားမိလိုက္ တာက ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ား ရာသီဥတုနဲ႔ကိုက္ညီ ေအာင္ သီးႏွံေတြ ဘယ္လိုစိုက္ပ်ဳိးၾကရမလဲ၊ ဘာေတြႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားရမလဲဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ အယ္လ္နီညိဳရဲ႕သတၱိေၾကာင့္ ပူျပင္းတဲ့ကာလျဖ စ္ေပၚမႈ ဟာ ဇြန္၊ ဇူလိုင္ထိဆိုေတာ့ မိုးရာသီသီးႏွံမ်ားျဖစ္တဲ့ မိုးစပါး၊ မိုးယာ သီးႏွံမ်ားျဖစ္တဲ့ ပဲမ်ဳိးစံု၊ ဆီထြက္သီးႏွံ၊ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ေတြ စိုက္ပ်ဳိးၾကမယ့္ စိုက္ခ်ိန္နဲ႔ တိုက္ဆိုင္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေတာ့ မိုးသီးႏွံ စိုက္ပ်ဳိးၿပီး အပင္ေပါက္၊ အပင္ျဖစ္ထြန္းမယ့္အခ်ိန္မွာ သီးႏွံ ပင္ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းေစ မယ့္ အပူခ်ိန္နဲ႔ကိုက္ညီေအာင္ ခ်ိန္ကိုက္ စိုက္ပ်ဳိးၾကဖို႔လိုအပ္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖန္ မုတ္သုံမိုးဦးကလည္း အ၀င္ေနာက္ က်မယ္ဆုိေတာ့ မိုးေရရႏိုင္မယ့္အခ်ိန္ကုိလည္း ေမွ်ာ္မွန္းစိုက္ ပ်ဳိးၾကရာမွာျဖစ္ပါတယ္။
        ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အယ္လ္နီညိဳရဲ႕ အစြမ္းအက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈေၾကာင့္ အပူခ်ိန္ျမင့္မယ္၊ မုတ္သုံမိုးအ၀င္ေနာက္ က်မယ္၊ မိုးရြာသြန္းမႈ နည္းမယ္ဆိုရင္ မိုးလယ္အေႏွာင္းကာလမွသည္ မိုးေႏွာင္းကာလကုန္သည္ထိ ပ်မ္းမွ် မိုးေရခ်ိန္ပမာဏ ကို ျပည့္ေအာင္ ျဖည့္စြက္ရြာျခင္းျဖင့္ မိုးေႏွာင္း စက္တင္ဘာ၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ႏို၀င္ဘာလမ်ားတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိႏုိင္ပါတယ္။ မိုးဦးမိုးနည္း၍ မိုးေႏွာင္း မိုး ေကာင္းမည့္အေျခအေနတြင္ သီးႏွံ စိုက္ပ်ဳိးမႈမ်ားကို တြက္ဆ ခ်ိန္ကိုက္ စိုက္ပ်ဳိးရန္ လိုအပ္လာပါတယ္။ ရာသီဥတုနဲ႔ကိုက္ညီေအာင္ သီးႏွံမ်ားေအာင္ျမင္ေအာင္ စိုက္ပ်ဳိးဖို႔ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါသလဲ။ အဓိက အက်ံဳး၀င္မွာကေတာ့ ေျမရယ္၊ မ်ဳိး ရယ္၊ ေရရယ္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး နည္းစနစ္ရယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္ဖို႔ကေတာ့ အပူခ်ိန္ျမင့္မယ္၊ မိုးေနာက္က်မယ္ဆိုရင္ ေႏြထယ္ေရးျပင္ၾကဖို႔လိုပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ အထက္ပိုင္း ေဒသေတြမွာ ပိုၿပီးလုပ္ သင့္တဲ့ လုပ္ငန္းပါ။ ေႏြထယ္ေရး ျပင္ထားျခင္းအားျဖင့္ မိုးရြာခ်ိန္တန္လို႔ရြာခဲ့ရင္ ရြာလိုက္တဲ့ မိုးဦးမိုးဖ်ားေရကို စီးဆင္းမသြားေစဘဲ စုပ္ယူထိန္းထားႏိုင္ပါ တယ္။ ေႏြထယ္ေရးျပင္ဆင္ထားျခင္းအားျဖင့္ အပင္အၾကြင္း အက်န္ေ တြ၊ ေပါင္းျမက္ေတြလည္း ထယ္ေရးေအာက္ေရာက္ၿပီး ေဆြးေျမ့ေစပါတယ္။ အပင္အၾကြင္းအက်န္နဲ႔ ေပါင္းျမက္ေတြ မွာ ခိုေအာင္းေနတဲ့ ပိုးမႊား႐ုပ္ဖံုးေတြ၊ ဥေတြ၊ ေလာက္ေကာင္ ေတြလည္း သုတ္သင္ၿပီးသားျဖစ္ေစပါတယ္။ ေျမတြင္းမွ ခိုေအာင္းေနတဲ့ ေျမတြင္းမွပိုးမႊား႐ုပ္ဖံုးေတြ၊ ဥေတြ၊ ေလာက္ ေကာင္ေတြလဲ ေသေက်ပ်က္စီးၾကကုန္ပါတယ္။ သီးႏွံမ်ား ရိတ္သိမ္းၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ အစိုဓာတ္လည္း ခန္းေျခာက္သြားတဲ့ အတြက္ ေျမဆီလႊာအတြင္းမွာ ေလမဲ့ဇုန္(ေအာက္စီမဲ့ဇုန္)ျဖစ္သြားပါတယ္။ ေႏြထယ္ေရးျပင္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ေျမဆီ လႊာအတြင္း ေအာက္စီဂ်င္၀င္သြားၿပီး သီးႏွံပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးတဲ့ အခါ အျမစ္ႀကီးထြားရွင္သန္မႈကို အက်ဳိးျပဳေစပါတယ္။ ေျမယာသီးႏွံပင္ သံဓာတ္အဆိပ္သင့္ေနတဲ့ ေျမျဖစ္ေနရင္ သံဓာတ္အဆိပ္သင့္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ ေႏြထယ္ေရး ျပင္ထားျခင္းအားျဖင့္ မိုးရြာလို႔ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးရန္ ေျမယာ ျပဳျပင္ထြန္ယက္တဲ့အခါ လြယ္လြယ္ကူကူ  ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး ထယ္ေရးေကာင္းေစပါတယ္။
        ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ မ်ဳိးေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ရာသီဥတုနဲ႔ကိုက္ညီေအာင္မ်ဳိးကို သက္တမ္းတိုမ်ဳိး၊ အထြက္ေကာင္းမ်ဳိး၊ အပူဒဏ္ခံႏိုင္တဲ့မ်ဳိး၊ ေရငတ္ဒဏ္ ခံႏိုင္တဲ့မ်ဳိး၊ ေရနစ္ျမဳပ္ဒဏ္ခံႏိုင္တဲ့မ်ဳိး မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ေအာက္ပိုင္းေဒသမ်ားျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ဧရာ၀တီ၊ ကယား၊ ကရင္၊ မြန္၊ တနသၤာရီေဒသေတြမွာ မိုးစပါးကို ဇြန္၊ ဇူလိုင္မွာ အမ်ားဆံုး စိုက္ၾကပါတယ္။ မိုးယာ သီးႏွံျဖစ္တဲ့ ပဲမ်ဳိးစံု၊ ဆီထြက္သီးႏွံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို ေမလလယ္မိုးရြာတာနဲ႔ အတန္းစိုက္၊ ႀကဲ စိုက္ပ်ဳိးၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္အထက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ မိုးစပါးကို ဇူလိုင္၊ ၾသဂုတ္လမ်ားမွ စတင္စိုက္ပ်ဳိးပါတယ္။ မုတ္သုံအ၀င္ ေနာက္က်ခဲ့ေသာ္လည္း ဇူလိုင္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ျဖစ္ေပၚတတ္ တဲ့ ေလဖိအားနည္း ရပ္၀န္းနဲ႔ မုန္တိုင္းမိုးကို အားကိုးရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ယာသီးႏွံျဖစ္တဲ့ ပဲမ်ဳိးစံု၊ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားကို ေမလေနာက္ဆံုးပတ္၊ ဇြန္လမွာ  စတင္စိုက္ပ်ဳိးေ လ့ရွိပါတယ္။ ဇူလိုင္လမွာ   မိုးျပတ္ေလ့ရွိသျဖင့္   ဇူလိုင္လကို   ေရွာင္ၿပီး ၾသဂုတ္လမိုးေရမွန္မွန္ရမွ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းဟာ ေအာင္ျမင္မႈ ပိုရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ပဲမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အသက္ငယ္ၿပီး အထြက္ေကာင္းတဲ့ ေရဆင္း-၂၊ ေရဆင္း-၁၊ ပဲတီ ေရႊ၀ါ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး(၁)မ်ဳိးမ်ားဟာ မိုးႀကိဳ၊ မိုး၊ ေဆာင္းရာသီသံုးခုလံုးမွာ စိုက္လို႔ရတဲ့အတြက္ ယခုႏွစ္လို မိုးေရဇေ၀ဇ၀ါရာသီဥတုမွာ လက္မလြတ္တမ္းစိုက္ပ်ဳိးသင့္ပါတယ္။
         ယခုႏွစ္ဟာ အယ္နီလ္ညိဳရဲ႕ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ေၾကာင့္ အပူခ်ိန္ျမင့္မယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သီးႏွံ စိုက္ပ်ဳိးျဖစ္ထြန္းဖို႔အတြက္ သီးႏွံပင္ကလိုအပ္မယ့္ အပူခ်ိန္ ဟာလည္း အေရးပါလာပါတယ္။ သီးႏွံတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ေအာင္ ျမင္ျဖစ္ထြန္းရန္လိုအပ္တဲ့ အပူခ်ိန္ဟာ မတူညီၾကပါ။ စပါး သီးႏွံသည္ အပူခ်ိန္ ၁၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္မွ ၁၆ ဒီဂရီစင္တီ ဂရိတ္ျဖစ္ပါက အေညႇာင့္မေပါက္ျခင္း၊ အႏွံၿဖံဳျခင္း၊ အႏွံတစ္ လစ္တစ္လစ္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အပူခ်ိန္ ၂၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ ထက္ နိမ့္က်ပါက (သို႔) ၃၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ထက္ျမင့္ပါက အဖ်င္းမ်ားျခင္း၊ ဆန္သားအက္ျခင္း၊ အပူခ်ိန္ ၂ဒီဂရီ စင္တီ ဂရိတ္ထက္ နိမ့္က်ပါက အႏွံ လံုး၀ၿမံဳသြားေစပါတယ္။ သို႔ အတြက္ အႏွံ မအထြက္မီ ၁၅ ရက္နဲ႔ အႏွံထြက္ၿပီး ၂၅ ရက္ စုစုေပါင္း ၄၀ ရက္အတြင္း ေနသာခ်ိန္နဲ႔ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ အျပည့္အ၀ရရွိေအာင္ ခ်ိန္ကိုက္စိုက္ပ်ဳိးရန္ စီမံရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ စပါးသီးႏွံဟာ အပူခ်ိန္ ၁၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္နဲ႔ ၄၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္အတြင္း ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းတာ ေတြ႕ရွိရပါ တယ္။ စပါးသီးႏွံသည္ ေန႔အပူခ်ိန္ ၃၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္နဲ႔ ညအပူခ်ိန္ ၂၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္မွာ ေကာင္းစြာ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ ထြန္းႏိုင္ပါတယ္။ အပူခ်ိန္ေအးလြန္းလွ်င္ လည္းေကာင္း၊ ျမင့္ လြန္းလွ်င္လည္းေကာင္း အပင္ျဖစ္ထြန္း ႀကီးထြားမႈ ရပ္တန္႔ သြားေစပါ တယ္။ ေျမပဲသီးႏွံဟာ ၂၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ထက္ နိမ့္က်ပါက အပင္ႀကီးထြားမႈ ေႏွာင့္ေႏွးၿပီး ၃၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ထက္ ျမင့္ပါက မ်ဳိးေအာင္မႈႏႈန္းက်ဆင္းသြားေစပါသည္။ ၂၅-၃၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ဟာ ေျမပဲေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းႏိုင္တဲ့ အပူခ်ိန္ ပါပဲ။ ႏွမ္းသီးႏွံဟာ ၂၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္မွာ အပင္ေကာင္းစြာ ေပါက္ၿပီး၊ ၂၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္အထက္မွာ အပင္ႀကီးထြား ျဖစ္ထြန္းပါတယ္။ ၂၄-၂၇ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ဟာ ပန္းပြင့္ရန္ အေကာင္းဆံုး အပူခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ၄၀ ဒီဂရီစင္တီ ဂရိတ္ အထက္ဆိုရင္ သေႏၶေအာင္မႈေလ်ာ့နည္းၿပီး အထြက္ႏႈန္း ထိခိုက္ေစပါတယ္။ ေနၾကာသီးႏွံ ဟာ ၈-၁၀ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္မွာ အပင္ေကာင္းစြာေပါက္ၿပီး ၂၀-၂၄ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္မွာ မ်ဳိးေအာင္မႈအသင့္ေတာ္ဆံုး ျဖစ္ပါ တယ္။ ၂၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ အထက္ျမင့္သြားပါက သေႏၶေအာင္မႈနည္းၿပီး အထြက္ႏႈန္း ထိခိုက္ႏိုင္ပါ တယ္။ ပဲပုတ္သီးႏွံဟာ  ၁၀-၂၉ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္မွာ အပင္ ေကာင္းမြန္ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ၿပီး အထြက္ႏႈန္းအေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ သို႔အတြက္ ယခုႏွစ္လို မိုးနည္းၿပီး ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕မႈျဖစ္ေပၚႏိုင္တဲ့ ရာသီဥတုမ်ဳိးမွာ သီးႏွံမ်ားလုိအပ္တဲ့ အပူခ်ိန္နဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ ေတြးဆစိုက္ပ်ဳိးၾကရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ သို႔ပါ၍ အယ္လ္နီညိဳက ဟန္ေရးျပင္၊ မုတ္သုန္မိုးကေနာက္က် ၀င္၊ မိုးရြာသြန္းမႈကနည္းမည္ထင္ရတဲ့ ဒီႏွစ္လိုရာသီဥတုနဲ႔ သီးႏွံမ်ား စိုက္ ပ်ဳိးေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေရးအတြက္ ေတာင္သူလယ္သမား ႀကီးမ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ မွ်ေ၀လိုက္ရပါတယ္။

 

ေအာင္ဆန္း (စိုက္ပ်ိဳးေရး)

Local Trade News

Pages