သီရိလကၤာႏိုင္ငံသုိ့ ဧၿပီလအတြင္း ခရီးသည္ ၁၆၀၀၀၀ ေက်ာ္၀င္ေရာက္

Mon, 05/20/2019 - 06:09 -- admin_ygn

          သီရိလကၤာႏုိင္ငံသုိ႔ ဧၿပီလအတြင္း ကမၻာလွည့္ခရီး သည္ ၁၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ အီစတာပြဲေတာ္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးစဥ္ေပါင္း ေျမာက္ ျမားစြာကုိ ဖ်က္သိမ္းခဲ့မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ႏုိင္ငံအတြင္း ခရီးသည္၀င္ေရာက္မႈသည္ ယမန္ႏွစ္ အလားတူကာလႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၇ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ေၾကာင္း သီရိလကၤာခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရး အာဏာပုိင္အဖြဲ႕က တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။
          သီရိလကၤာႏုိင္ငံသုိ႔  ဧၿပီလအတြင္းက  ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ ၀င္ေရာက္မႈ နည္းပါးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ ႏွစ္ ဆန္းပုိင္းမွ ဧၿပီလအထိ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသုိ႔  ကမၻာလွည့္ခရီး သည္ ကိုးသိန္းေက်ာ္၀င္ေရာက္ခဲ့ရာ ယမန္ႏွစ္ ပထမေလး လတာကာလႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ခရီးသည္၀င္ေရာက္မႈ ၂ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အီစတာပြဲေတာ္ကာလအတြင္း သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၌ လူေပါင္း ၂၅၀ ေက်ာ္ ေသ ဆုံးၿပီး ၅၀၀ ေက်ာ္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရခဲ့သည့္ ဇိမ္ခံဟုိတယ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္  ခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခုိး ေက်ာင္းအခ်ဳိ႕ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ခံရၿပီးေနာက္တြင္ သီရိ လကၤာႏုိင္ငံ၏  ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေပၚ ဆုိးဆုိးရြားရြား အက်ဳိးသက္ေ ရာက္မႈ  ရွိခဲ့သည္ဟုလည္း သတင္းမ်ားတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။အဆိုပါ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား  ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံရွိ ဟုိတယ္မ်ား၌ တည္းခုိရန္ ႀကိဳတင္ စာရင္းေပးထားသည့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား မ်ားထဲမွ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ၎တုိ႔၏ခရီးစဥ္မ်ားကုိ ဖ်က္လုိက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသုိ႔ အမ်ားဆံုး၀င္ေရာက္သည့္ ခရီး သည္မ်ားမွာ ၿဗိတိန္၊ ဂ်ာမနီ ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ တို႔မွျဖစ္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္း အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွလည္း လာေရာက္မႈ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

ဟန္ေနသစ္

International Trade News

Pages