သာကေတမြို့နယ် ၊MRECဝင်းရှိအဆောက်အဦး( ၁ )လုံးအားအိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Fri, 06/07/2019 - 03:11 -- ictuser

၁။  စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊သာကေတမြို့နယ်ရှိMRECစက်ရုံဝင်းရှိအဆောက်အဦဟောင်း(အလျား-၂၁၆'၊အနံ-၁၅၀'၊အမြင့်-၁၇')အားအိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ငှားရမ်းပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
     (က)   တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက်-(၅.၆.၂၀၁၉)ရက်မှ (၃.၇.၂၀၁၉)ထိ
              အချိန်- နံနက်( ၉:၃၀ )နာရီမှ ( ၁၆:၃၀ )နာရီထိ
      (ခ)   တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များ-(၄.၇.၂၀၁၉)ရက် (၁၁:၃၀)နာရီ
              ရှင်းလင်းခြင်း
      (ဂ)   တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အ ချိန်-(၄.၇.၂၀၁၉)ရက် မွန်းလွဲ( ၁၃:ဝဝ)နာရီ
      (ဃ)  တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေရာ-စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူးရုံး၊စီမံရေးရာဌာနခွဲ၊အမှတ်(၂၂၈/၂၄၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ကမ်းနားလမ်း
နှင့်ရွှေဘုံသာလမ်းထောင့်၊ ရန်ကုန်မြို့။
(င)    Deposit ပေးသွင်းနိုင်သည့်-တင်ဒါစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်ပုံစံတွင်
        ဘဏ်များ ဖေါ်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
(စ)    စာရင်းပေးသွင်းရမည့်နေရာ-ရုံးအမှတ်(၅၂)၊ နေပြည်တော်
(ဆ)   တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ-စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီး
         ဌာန၊  ရုံးအမှတ်(၃)၊ နေပြည်တော်။
၂။အဆိုပါMRECစက်ရုံဝင်းရှိအဆောက်အဦဟောင်း၏မျက်မြင်အခြေအနေအာသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်သို့သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို
သိရှိလိုပါကတင်ဒါပုံစံဝယ်ယူရမည့်နေရာသို့လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ဖုန်းဝ၁-၂၅၀၄၃၂သို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါစိစစ်ရေးအဖွဲ့

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Pages