ဝယ်လက်များ အဝယ်လိုက်နေတဲ့ ပြည်ပဲတီစိမ်း

Mon, 12/19/2011 - 08:43 -- Anonymous (not verified)

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အနောက်အတွင်း ပဲတီစိမ်းစိုက်ဧက ၀ ဒသမ ၂၃ သိန်းလျာထားပြီး၊ ယခုလအတွင်း စိုက်ဧက အားလုံးနီးပါး စိုက်ပျိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ယခုတစ်ပတ်အတွင်း ပဲတီစိမ်း ထိပ်စတစ်တင်း ၁၆၅၀၀ ကျပ်မှ ၁၇၀၀၀ ကျပ်၊ ရိုးရိုးစ တစ်တင်း ၁၅၅၀၀ ကျပ်ဖြင့် တစ်ရက်ကို အိတ် ၃၀၀ ကျော်