အသိပေးကြေညာချက် ၇/၂၀၂၄

Thu, 05/30/2024 - 15:06 -- eiprdep

အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးကြေညာခြင်း