ဝန္ထမ္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းမိသားစုမ်ား၏ ေတရသမအၾကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းဝါဆိုသကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနား

Wed, 07/17/2019 - 08:36 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ညီလာခံခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဝန္ထမ္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းမိသားစုမ်ား၏ ေတရသမအၾကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းဝါဆိုသကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနားသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး တက္ေရာက္

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages