လြယ္ဂ်ယ္မွ မွ်စ္စို၊ ခ်င္းေ႐ႊေဟာ္မွ မွ်စ္ေျခာက္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔

Tue, 10/30/2018 - 06:39 -- admin_ygn

       ေအာက္တိုဘာ ၆ရက္မွ ၁၂ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ လြယ္ဂ်ယ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၃၉၈ တန္ဖိုးရွိ မွ်စ္စို ၂၈ တန္ ကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်င္းေ႐ႊေဟာ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၇၈၆ တန္ဖိုးရွိမွ်စ္ေျခာက္ ၂၉ တန္ကိုလည္းေကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ မွ်စ္ တင္ပို႔မႈမရွိဘဲ စက္တင္ဘာလ တတိယပတ္က လြယ္ဂ်ယ္မွ မွ်စ္စို ၈ တန္ နဲ႔ ခ်င္းေ႐ႊေဟာ္မွ မွ်စ္ေျခာက္ ၁၄၆ တန္ တင္ပို႔ခဲ့ ေၾကာင္း ၊ မွ်စ္စိုတစ္တန္ လိုင္စင္ေဈးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၅ ခန္႔ရွိၿပီး မွ်စ္ေျခာက္ တစ္တန္ရဲ႕ လိုင္စင္ေဈးကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၃၄ ရွိေၾကာင္းသိရပါတယ္။
ေမာ္ေမာ္ေအာင္

Border Trade News

Pages