လား႐ိႈးလကၠားကုန္စည္ဒိုင္ ၄ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ႏွင့္ ပဲပုပ္၊ ေျပာင္း၊ ၀ဥ၊ စပါးႏွင့္သီးႏွံအေျခာက္ခံစက္သစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

Fri, 09/23/2011 - 09:25 -- Anonymous (not verified)

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုုင္း၊ လား႐ိႈးလကၠားကုန္စည္ဒိုင္စတင္တည္ေထာင္ျခင္း ၄ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔နဲ႔ တစ္ေန႔တန္ ၃၀ က် ပဲပုပ္၊ ေျပာင္း၊ ၀ဥ၊ စပါးႏွင့္ သီးႏွံအေျခာက္ခံစက္သစ္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္က လား႐ိႈးၿမိဳ႕က ယာဥ္ငယ္ ၀င္းရွိ စက္တည္ေဆာက္ထားတဲ့ေနရာမွာ