လယ္ယာထုတ္ကုန္စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔၏ ညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝး

Thu, 05/23/2019 - 09:27 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔၊ (၁၃း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ လယ္ယာထုတ္ကုန္စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔၏ ညွိႏွိဳင္း အစည္းအေဝးသို႔ လယ္ယာထုတ္ကုန္စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔ဥကၠဌ၊ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးတက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages