ရွာငံကော်ဖီတောင်သူက ပြည်ပဈေးကွက်သို့ ချိတ်ဆက်လို

Mon, 10/17/2011 - 08:03 -- Anonymous (not verified)

မြန်မာ့လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး၊ ရှမ်းပြည်နယ်မန်နေဂျာရုံး၊ တောင်ကြီးမြို့TPIS ဝန်ထမ်းများဟာ ပြည်နယ် အတွင်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများ အကျိုးအမြတ်ပိုမိုရရှိရန် ရည်ရွယ်ပြီး