ရွမ္းၾကက္သြန္ျဖဴမ်ား အထြက္ႏႈန္းေလ်ာ႕က်၊ အေဟာင္းလက္က်န္မ်ားေန

Thu, 05/17/2018 - 08:17 -- admin_ygn

ရွမ္းၾကက္သြန္ျဖဴအသစ္ေတြကေတာ့ သႀကၤန္မတိုင္မီ မွာ ေစ်းကြက္ကို  စၿပီး၀င္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။  ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္က အထြက္နည္းၿပီး  ေအာက္တိုဘာလမွာ စိုက္တဲ့ၾကက္သြန္ ေတြက သိပ္ၿပီးမေကာင္းဘဲ   ႏို၀င္ဘာလမွာ စိုက္တဲ့  ၾကက္သြန္ေတြသာ  ေကာင္းတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အထြက္ႏႈန္းကေတာ့   အရင္ႏွစ္ေတြကေလာက္ မျဖစ္ဘူးလို႔ လည္း ဆိုပါတယ္။

အေဟာင္းလက္က်န္ေတြကလည္း က်န္ေနၿပီး အမ်ား ဆုံးကေတာ့ (ထူး-၃) ႏွင့္(ထူး-၄)စတာေတြ  က်န္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ (သစ္)က ေပၚခါစမွာ တစ္ပိႆာ ကို (လတ္ျခား) က်ပ္ ၅၀၀၊ (ထူး-၁) က်ပ္ ၆၀၀၊ (ထူး-၂) က်ပ္ ၉၀၀ နဲ႔ (ထူး-၃)နဲ႔ (ထူး-၄) က က်ပ္  ၁၀၀၀ ေစ်းရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴေစ်းကလည္း  တစ္ႏွစ္ေကာင္းလိုက္၊  ေနာက္ တစ္ႏွစ္က်ရင္ ေစ်းပ်က္လိုက္နဲ႔   ျဖစ္တာေၾကာင့္ စိုက္တဲ့ ေတာင္သူေတြကလည္း ေစ်းေကာင္းတဲ့သီးႏွံေတြကို ေျပာင္း ၿပီး စိုက္ေနရတာေၾကာင့္  ေစ်းကြက္မွာ ပစၥည္းေတြက မ်ား လိုက္^နည္းလိုက္ျဖစ္လာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေစ်းကြက္ သေဘာအရ ပစၥည္းမ်ားေနရင္ ေစ်းက်ၿပီး  ပစၥည္းနည္းရင္ ေတာ့ ေစ်းတက္ပါတယ္။  ရွမ္းၾကက္သြန္ျဖဴေတြက  ယခင္ ႏွစ္ကလည္း လက္က်န္ေတြက်န္ၿပီး ဒီႏွစ္မွာလည္း အထြက္ မေကာင္းဘူးဆိုေပမယ့္ ထြက္လာတဲ့ အသစ္ေတြနဲ႔ေပါင္းရင္  ေစ်းကြက္လက္က်န္က   အေတာ္မ်ားေနတယ္လို႔ သိရပါ တယ္။  ေဒသအစုံေတြကလည္း  ၀င္လာၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ ေစ်းကလည္း က်လာပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္  ေတာင္ႀကီးေစ်း ကြက္မွာ ၾကက္သြန္ျဖဴ တစ္ပိႆာေပါက္ေစ်းက (လတ္ျခား)က က်ပ္ ၄၅၀ ၊ (ထူး-၁)က်ပ္ ၅၅၀ ၊ (ထူး-၂)က်ပ္၆၀၀ ၊ (ထူး-၃) က်ပ္ ၇၅၀ ၊ (ထူး-၄)က်ပ္ ၈၅၀ ေစ်းရွိပါတယ္။ ေအာင္ပန္း ေစ်းကြက္မွာေတာ့ (လတ္ျခား)က်ပ္၂၀၀ ၊ (ရွယ္)က်ပ္ ၃၀၀၊ (ထူး-၁)က်ပ္ ၅၀၀ ၊ (ထူး-၂)က်ပ္ ၇၀၀၊ (ထူး -၃)က်ပ္  ၉၀၀နဲ႔ (ထူး-၄)ကက်ပ္ ၁၂၀၀ေစ်းရွိပါတယ္။    

 

ဧဧခိုင္၊ ေတာင္ႀကီး

Local Trade News

Pages