ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက် အသုံးပြုမှုများနဲ့ အထူးအထွက်တိုးစပ်မျိုးစပါး စိုက်ပျိုးရေးကိစ္စများ ကွင်းဆင်းဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်

Wed, 10/24/2012 - 04:29 -- Anonymous (not verified)

မြန်မာ့ဆန်စပါးလောက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်အညီ လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ခရိုင်၊ ရွှေတောင်မြို့နယ်၊ ထန်းကုန်းအုပ်စုရှိ တောင်သူလယ်သမားများနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၎င်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအား