ရန်ကုန်ဝယ်လက် အဝယ်ရှိတဲ့ ပြည်ပဲစင်းငုံ

Thu, 05/31/2012 - 06:57 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ပဲစင်းငုံဈေးမှာ ယခုတစ်ပတ်မှာ ပိဿာ ၂၀ တစ်တင်းကို ၁၃၈၀၀ ကျပ်ဈေးရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပြည်ဈေးကွက်ကို မကွေးရှိမြို့နယ်များမှ တစ်ခါတစ်ရံအဝင်ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ တစ်ခါဝင် အိတ် ၂၀၀ မှ ၃၀၀ အတွင်း အဝင်ရှိတယ်လို့