ရန်ကုန်ဝယ်လက်အဝယ်ရှိတဲ့ ပြည်ရွှေကျွန်းပဲကြီး

Tue, 09/20/2011 - 09:07 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ဈေးကွက်အတွင်း ပဲကြီးဈေးနှုန်းမှာ ယခင်တစ်ပတ်ကထက် အနည်းငယ်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။ ပဲကြီး (ကမ်းနား)တစ်တင်း ၁၅၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် ပဲလှော်ဖိုလုပ်ငန်းသမားများ ပုံမှန်အဝယ်ရှိတဲ့အတွက် တစ်ရက် အိတ် ၂၀၀ ခန့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ပဲကြီး(ရွှေကျွန်း) ကတော့ တစ်တင်း ၁၆၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် ရန်ကုန်ဝယ်လက်များ အဝယ်ရှိသော်လည်း