ရန္ကုန္၀ယ္လက္အဆြဲမ်ားလို႔ ေစ်းမာလာတဲ့ၾကက္သြန္နီ

Mon, 10/24/2011 - 07:16 -- Anonymous (not verified)

ယခုတစ္ပတ္ ျပည္ၾကက္သြန္နီေစ်းကြက္တြင္ ၾကက္သြန္နီေစ်းမ်ား ယခင္အပတ္ထက္ ေစ်းပိုလာသျဖင့္ ၀င္ေရာက္မႈရဲ႕ သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔သာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ျပီး အေရာင္း ပါးလွ်က္ရွိေနပါတယ္။ အ၀င္အားျဖင့္လည္း  ၃၅ ပိႆာ၀င္ အိတ္ ၇၀၀ ခန္႔သာ အ၀င္ရွိ၍ ယခင္အပတ္ကထက္