ရန္ကုန္္ကားေစ်းကြက္အတြင္း လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ ဂ်ပန္ညာေမာင္းကားမ်ား အ၀ယ္မ်ားၿပီး ေစ်းမာေန

Fri, 07/12/2019 - 04:46 -- admin_ygn

         ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကားေစ်းကြက္အတြင္း ယခုမိုးတြင္းကာလ မိုးမ်ားေသာအခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္ညာေမာင္းကားေလးမ်ားသာမက ဖိုး၀ီွလ္းအင္ဂ်င္ပါ၀ါႀကီးေအာက္ပိုင္းျမင့္ ၀က္ဂြန္မ်ားလည္း ျပန္လည္အ၀ယ္ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္ကုန္သာမက မႏၱေလးႏွင့္ အျခားနယ္ၿမိဳ႕ေစ်းကြက္ မ်ားတြင္လည္း ဂ်ပန္ညာေမာင္းကားမ်ားသာ အမ်ားအားျဖင့္  ေစ်းကြက္ဦးေဆာင္ေနၿပီး လတ္တေလာကားေလးမ်ား ေစ်းမာ ေနသျဖင့္ ရန္ကုန္၀ယ္လက္မ်ားလည္း မႏၱေ လး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕မ်ားရွိ ႐ုပ္ခံေကာင္းေသာ ကားေလးမ်ားအား လိုက္လံရွာ ေဖြ ေရာင္းခ်သလို ရန္ကုန္လိုင္စင္မွာ ေရာင္းခ်ရလြယ္ကူသျဖင့္ ရန္ကုန္လိုင္စင္ႀကိဳက္သည့္ နယ္စပ္၀ယ္လက္မ်ားလည္း ရန္ကုန္ ေစ်းကြက္တြင္ ၀ယ္ယူရန္လာၾကေၾကာင္း ၀ါရင့္ယာဥ္၀ယ္ေရာင္း ကိုျမင့္ေက်ာ္က ေျပာသည္။
      ေစ်းကြက္ထဲတြင္ ကားေစ်းမာေနသည့္အတြက္ သေဘာတရားအရ ဂ်ပန္ညာေမာင္းကားေလးမ်ား အေမးမ်ားကာ ပိုမို၀ယ္ယူမႈရွိေနၿပီး ယခင္ကလို ေစ်းအမ်ားႀကီးအျမတ္အစြန္း မရေသာ္လည္း အ၀ယ္လိုက္သည့္ကာလ တြင္ ႐ုပ္ထြက္ေကာင္း ေသာ ကားမ်ား၊ ရန္ကုန္လိုင္စင္ျဖင့္ေစ်းကြက္တြင္ အသုံးမ်ား ေသာ ၀က္ဂြန္မ်ားျဖင့္သည့္ စီအာဗီ၊ ကလူဂ်ာ၊ အာလ္ဖတ္၊ ဗင္းဂတ္ စသည္တို႔မွာ လတ္တေလာအ၀ယ္ျပန္ရွိလာၿပီး တစ္ပတ္အတြင္း ေလး ငါးစီးေရာင္းထြက္ေၾကာင္း သိရသည္။
      ကားေစ်းမာၿပီးအ၀ယ္လိုက္လာသျဖင့္ ယခင္က လူသုံး နည္း ဆလြန္းကားမ်ားျဖစ္ေသာ နီဆန္းအုပ္စု၀င္ သိန္း၂၀၀  ပတ္လယ္ကြက္ ေပ်ာက္ကားမ်ားပါ ႐ုပ္ခံေကာင္းပါက ၀ယ္ယူ လာၾကၿပီး လုပ္ငန္းသုံးကားတစ္ပတ္ရစ္ မ်ားလည္း အသင့္အတင့္အ၀ယ္ရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းဆင္ ဂ်ပန္ဘယ္ေမာင္း ကားမ်ားထဲမွ အာတီဂါ ပုံစံသစ္မွာ ေရာင္းမေလာက္ အမွာစာ မျပတ္ျဖစ္ေနၿပီး အျခားကားမ်ားမွာ ထင္သေလာက္ မေရာင္း ရေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူမႈမ်ားလာၿပီး  အသစ္ခ်က္ခြၽတ္ ၀ယ္စီးသူမ်ားကလည္း တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ စီးၿပီး ေနာက္ပိုင္းေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်မႈရွိ လာသျဖင့္ အကၡရာနိမ့္သုံးစြဲၿပီး အာတီဂါ ကားေဟာင္းမ်ားမွာ ေစ်း သိန္း ၂၀-၃၀ အကြာျဖင့္ ေစ်းကြက္ထဲသို႕ေရာက္ရွိေနၿပီး  ယင္းတို႔ႏွင့္ေရာ၍ တိုယိုတာ၀ွရွ္ ကားမ်ားလည္း အ၀ယ္ရွိ လာေၾကာင္း၀ါရင့္ ကား၀ယ္ေရာင္းအခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

 

SN

Local Trade News

Pages