ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ MSMEလုပ္ငန္း ၁၀၀ ကို ေခ်းေငြ ထပ္မံထုတ္ေပးမည္

Thu, 09/05/2019 - 09:19 -- admin_ygn

      ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အလားအလာ ရွိ ေသာ အေသးစား၊ အလတ္စားႏွင့္ အငယ္စားလုပ္ငန္း (MSME) လုပ္ငန္းရွင္ ၁၀၀ ကို ေခ်းေငြမ်ား ထပ္မံထုတ္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာသည္။ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီ႐ံုး၌ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းမီဒီယာ ေတြ႕ဆံုပြဲ တြင္ ယင္းသို႔ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ MSME လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္ ၁၀၀ ကုိ ေရြးထုတ္၍ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းရာတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အိမ္တြင္းလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဦးစားေပး ထုတ္ေခ်းရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။ “ဦးစားေပးလုပ္ငန္း ကေတာ့ ခ်က္ခ်င္းကိုပဲ အေသး စားကေနၿပီးေတာ့ ျမန္ျမန္ခ်မ္းသာေစခ်င္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို ေရြးလိုက္ပါဆိုၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က လမ္းၫႊန္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ လုပ္ငန္းေတြကလည္း တကယ့္ အေသးစားအလတ္စား စက္မႈ၊ လက္မႈ လုပ္ငန္းေတြ ရွိတယ္။ လက္မႈလုပ္ငန္း၊ ပန္းပု၊ ယြန္း ထည္လုပ္ငန္း၊ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ငါးေမြး ျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ အိမ္တြင္းလက္မႈ လုပ္ငန္းေတြ ပါတယ္”ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

    အဆိုပါ MSME လုပ္ငန္းမ်ား ေခ်းေငြရရွိရန္ တုိင္း အစုိးရက ေထာက္ခံေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားက ထုတ္ေခ်းေပးမည္ျဖစ္ကာ ယင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေပါင္ႏွံပစၥည္း မေပးႏိုင္ပါက အနည္းဆံုး က်ပ္သိန္း ၂၀၀ မွ အမ်ားဆံုး သိန္း ၅၀၀ အထိသာ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေပါင္ႏွံ ပစၥည္းေပးႏိုင္ပါက အေပါင္ပစၥည္းေပၚ မူတည္၍ အနည္း ဆံုး က်ပ္သိန္း ၂၀၀၀ မွ အမ်ားဆံုး က်ပ္သိန္း ၃၀၀၀ အထိ ေခ်းေငြရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏ မူ၀ါဒအရ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ ေခ်းရာတြင္ ေငြေခ်းသူ၏ ျပန္ဆပ္ႏုိင္မည့္ အင္အားျပေသာ စာရင္းဇယားမ်ား၊ အေထာက္အထားမ်ား၊ ၎လုပ္ငန္း၏ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မႈ အေျခေနေပၚမူတည္၍သာ ထုတ္ေခ်းေ ပး ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူမ်ားကို ေငြစာရင္းသံုးစြဲမႈမ်ား၊ စာရင္းဇယားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စနစ္တက် ျဖစ္ေစရန္အတြက္ အသိပညာ ေပးမႈမ်ားကုိလည္း မ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။  “ဘာေၾကာင့္လဲဆို မိသားစုစီးပြားေရးလိုမ်ဳိး လုပ္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ စာရင္းအင္းေတြကို ျပဳစုေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာ မွာ ေခ်းေငြေတာင္းခံဖို႔ ေဆာင္ရြက္တဲ့ စာရင္းအင္းမ်ဳိးအထိ မျဖစ္လာဖို႔ ရွိပါတယ္။ ဒါမ်ဳိးေတြကို စနစ္တက် ျဖစ္လာဖို႔ အတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္”ဟု ရန္ကုန္တုိင္း  ေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

     ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ အလားအလာရွိေသာ အေသး စား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္း ၁၀၀ ကို ေရြးခ်ယ္၍ ေခ်းေငြရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရာ လက္ရွိတြင္ လုပ္ငန္း ၄၀ ေက်ာ္မွာ ေခ်းေငြ ရရွိၿပီးျဖစ္ကာ က်န္ ၆၀ ခန္႔မွာလည္း ေခ်းေငြ စိစစ္ေရး ေကာ္ မတီက အတည္ျပဳထားၿပီျဖစ္သျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဘဏ္မ်ား ႏွင့္ ေခ်းေငြရရွိေရးကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။ ဆက္လက္၍ ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ အေသးစား အလတ္စားလုပ္ငန္း ၁၀၀ ကို ထပ္မံ ေခ်းေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ ေနၿပီး ယင္းတို႔ကို အျမန္ဆံုး ထုတ္ေခ်းႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ပန္းဆု

Local Trade News

Pages