ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီ မ်ားျပားလာေစရန္ ဂ်ပန္ကူညီမည္

Thu, 09/12/2019 - 08:42 -- admin_ygn

    ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီ မ်ားျပားလာေစရန္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက အကူအညီ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိကဲ့သို႔ ကူညီေပးရန္ အတြက္ စက္တင္ဘာ  ၁ ရက္ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိဗိုတယ္ဟိုတယ္၌ က်င္းပခဲ့သည့္ YSX Expo 2019 ပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “စာရင္း၀င္ကုမၸဏီေတြ တိုးတက္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာ အစုိးရနဲ႔ ဂ်ပန္ဘက္က ပူးေပါင္းၿပီးေ တာ့ လုပ္သြားမွာပါ။ ျမန္မာကုမၸဏီတခ်ဳိ႕ကိုလည္း စာရင္း၀င္ကုမၸဏီျဖစ္ေအာင္ အႀကံဥာဏ္ေပးမႈေတြ လုပ္ေနပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Ichiro Maruyama က ေျပာသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ား မ်ားလာရန္အတြက္ လတ္တေလာတြင္ မလြယ္ကူေသးေသာ္လည္း စနစ္တက် အခ်ိန္ယူ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

   ျပည္တြင္းရွိ စေတာ့ေစ်းကြက္ ေကာင္းလာရန္အတြက္ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို ၀င္ေရာက္ရန္ႏွင့္ အမ်ားက ေလးစားယံုၾကည္ ထားသည့္ ကုမၸဏီ မ်ားအေနျဖင့္လည္း အမ်ားပိုင္အျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္ စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက အႀကံျပဳ ေျပာသည္။ “အမ်ားနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွာ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီအျဖစ္ပါ၀င္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔လိုအပ္တဲ့အရင္းအႏွီးမ်ား စုေဆာင္း ရွာေဖြႏုိင္မယ္။ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေနတဲ့ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီေတြ အေနနဲ႔လည္း အမ်ားနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ ကုမၸဏီအျဖစ္ အသြင္ ေျပာင္း ၿပီး အရင္းအႏွီးရွာေဖြဖို႔ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို သံုးႏုိင္ ပါတယ္”ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာသည္။  လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းရွိ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းေစ်းကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရန္အတြက္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းႏွင့္အတူ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံမွ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ရ ဂ်ပန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတို႔မွ ကြၽမ္းက်င္သူ မ်ားမွ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေခ်ာစု

Local Trade News

Pages