ရန္ကုန္ကားေစ်းကြက္တြင္ ျပည္တြင္းဆင္ ကားမ်ားကို ပိုမိုစိတ္၀င္စားေန

Fri, 05/24/2019 - 06:44 -- admin_ygn

            ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကားေစ်းကြက္၏ ေမလဒုတိယပတ္ခန္႔ အေျခအေနမွာ ယခင္လကုန္ပိုင္းကဲ့သို႔ပင္ ျပည္တြင္း ဆင္ ဆူဇူကီးပုံစံသစ္ကားအာတီဂါ၏ ဂယက္ေၾကာင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အနည္း ငယ္ျပန္ျဖစ္လာေသာ္လည္း နယ္လိုင္စင္ကားမ်ားႏွင့္ အသစ္ တင္သြင္းသည့္ ကားမ်ားအ၀ယ္နည္းေၾကာင္း သိရသည္။ ဧၿပီလကုန္ပိုင္း ေနာက္ဆုံးပတ္ က ပုံစံသစ္ ထုတ္ျပမိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ ဆူဇူကီးကုမၸဏီမွ အာတီဂါကားသစ္ (၂၀၁၉ ပုံစံ) ၏ ေစ်းတန္း အရႏွင့္ ႐ုပ္ ထြက္အရ အားသာမႈရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ရန္ကုန္ကားေစ်းကြက္အတြင္း အတိုင္း အတာတစ္ခုထိ လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ကား အလဲအထပ္မ်ား လက္ရွိကားမ်ား ေရာင္း ထြက္ၿပီး ဆူဇူကီးအာတီဂါကားမ်ား အမွာစာသြင္း ၀ယ္ယူ လာမႈေၾကာင့္ စီးနင္း ၿပီး ညာေမာင္းဂ်ပန္ကားေလးမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ထဲရွိ နယ္လိုင္စင္ ေမာ္ဒယ္လ္ ျမင့္ကားေလးမ်ားပါ ေစ်းတန္းအျမင့္ ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လာေၾကာင္း ယခင္ပတ္မ်ားမွစ၍ ေတြ႕ရွိလာရသည္။
            လတ္တေလာမွာလည္း ယင္း ကားမ်ားသာ ေစ်းကြက္ထိပ္ဆုံးေရာက္ ရွိေနၿပီး ဆူဇူကီးခ်င္းတူလွ်င္ေသာ္မွ အျခားအမ်ဳိးအစားျဖစ္သည့္ ဆြစ္၊ စီယက္ တို႔အား မေရြးခ်ယ္ေတာ့ဘဲ ၂၀၁၉ အာတီ ဂါသာ ေရြးခ်ယ္လာ ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ယာဥ္ေဟာင္းအပ္ႏွံစလစ္ အသုံး ျပဳသည့္ ျပည္ပမွအသစ္သြင္း ၀က္ဂြန္ ႏွင့္ အျခားတန္ဖိုးျမင့္ကားမ်ား လတ္ တေလာအသြင္းနည္းသြားေသာ္လည္း အပ္ကားပိုမိုရွားပါးလာၿပီး စလစ္ေစ်း တန္းႏွစ္ ၂၀ မွာ ၁၃၈ သိန္း၊ တိုက္ေၾက က်ပ္ ၁၂၅ သိန္း၀န္းက်င္၊ ၂၀ ႏွစ္ အပ္ကားက်ပ္ ၁၃၀ သိန္းေက်ာ္ ေက်ာ္ ေစ်းကြက္ျဖစ္ေနၿပီး မျဖစ္မေန တင္ သြင္းလိုသူမ်ားသာ အ၀ယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

SN

Border Trade News

Pages