ယှဉ်ပြိုင်မှုမူဝါဒနှင့်ဥပဒေဆိုင်ရာ အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

Mon, 06/05/2017 - 07:39 -- competition

စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုမူဝါဒဌာနခွဲနှင့် GIZ၏ ကုန်သွယ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ် (Trade Development Program-TDP) တို့ပူးပေါင်း၍ နိုင်ငံမျက်နှာစာအလိုက် မြို့ကြီးများတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အစိုးရဝန်ထမ်းများအတွက် လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများ၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုမူဝါဒနှင့် ဥပဒေ၏ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများကို အသိပညာဖြန့်ဝေပေးလျက်ရှိရာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်းတွင် ကုန်သွယ်ရေးမြို့ကြီးများဖြစ်သည့် မူဆယ်မြို့၊ တာချီလိတ်မြို့၊ ကျိုင်းတုံမြို့၊ မြဝတီမြို့၊ မုံရွာမြို့၊ မြိတ်မြို့တို့၌ အသိပညာပေးဟောပြောပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

 

၇-၆-၂၀၁၆ ရက်နေ့မှ ၈-၆-၂၀၁၆ ရက်နေ့အထိ မန္တလေးမြို့ Hotel Hazel တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပြည်တွင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

 

၆-၇-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် မူဆယ်မြို့၊ စိန်ရတနာဟိုတယ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ယှဉ်ပြိုင်မှုမူဝါဒနှင့် ဥပဒေ၏ အရေးပါမှုနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

 

၂၄-၈-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် တာချီလိတ်မြို့၊ Platinum Star ဟိုတယ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ယှဉ်ပြိုင်မှုမူဝါဒနှင့် ဥပဒေ၏ အရေးပါမှုနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

 

၂၅-၈-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် ကျိုင်းတုံမြို့၊ တိုင်းလိခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ယှဉ်ပြိုင်မှုမူဝါဒနှင့် ဥပဒေ၏ အရေးပါမှုနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

၂၃-၉-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် မြဝတီမြို့၊ ငွေစြင်္ကာဟိုတယ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ယှဉ်ပြိုင်မှုမူဝါဒနှင့် ဥပဒေ၏ အရေးပါမှုနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

 

၂၇-၁၀-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် မုံရွာမြို့၊ King and Queen ဟိုတယ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ယှဉ်ပြိုင်မှုမူဝါဒနှင့် ဥပဒေ၏ အရေးပါမှုနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

  ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် မြိတ်မြို့၊ Grand Jade ဟိုတယ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ယှဉ်ပြိုင်မှုမူဝါဒနှင့် ဥပဒေ၏ အရေးပါမှုနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ