ယခု ဘ႑ာႏွစ္ ကုိးလအတြင္း ITC ကတ္ျဖင္႕ က်ပ္သိန္းေလးေသာင္းခုနစ္ေထာင္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္ထား

Thu, 07/11/2019 - 06:47 -- admin_ygn

     ယခု ဘ႑ာႏွစ္ကုိးလအတြင္း တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းရွင္လက္မွတ္ (ITC) ကတ္ျဖင့္က်ပ္သိန္း ေလးေသာင္း ခုနစ္ေထာင္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္ထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူး သန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရ သည္။ ကုန္သြယ္ထားမႈျပဳထားသည့္စာရင္းအရ ပို႔ကုန္တန္ဖိုး က်ပ္သိန္းခုနစ္ေထာင္ေက်ာ္၊ သြင္းကုန္တန္ဖိုး က်ပ္သိန္းေလး ေသာင္းခန႔္ရွိေၾကာင္း ယင္း၀န္ႀကီးဌာနလက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ဇူလိုင္ ၄ ရက္တြင္ ေျပာသည္။
     "၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ဒီကတ္ေတြ  စထုတ္ေပးၿပီး ေတာ့ ကုန္သြယ္ခြင့္ျပဳခဲ့တာ။ ဒီကတ္နဲ႔ကုန္သြယ္ခြင့္ေပးတာက တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ ပေပ်ာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္တာလည္းျဖစ္တယ္"ဟု ဦးခင္ေမာင္လြင္ကေျပာ သည္။ အဆိုပါကတ္သည္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေဒသသုံးအေနျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္တင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ရာ အခ်ဳိ႕ေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ လိုင္စင္ရွိရန္မလိုဘဲ ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းသို႔ကုန္သြယ္လိုပါ က တင္ပို႔၊ တင္သြင္းမည့္စခန္းမ်ားတြင္ ကတ္အသစ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းအတြက္ မွတ္ပုံတင္ေၾကး က်ပ္ ၅၀၀၀၀၊ အြန္လိုင္း ေၾကး က်ပ္ ၂၅၀၀၊ ကတ္ပုံစံအတြက္  က်ပ္ ၅၀၀ ကုန္က်ၿပီး သက္တမ္းကာလ မွာ တစ္ႏွစ္သတ္မွတ္ထားကာ  သက္တမ္းတိုးပါက က်ပ္ ၅၀၀၀၀ ေပးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္ဟုဆိုသည္။ အမ်ားဆုံးကုန္သြယ္မႈျပဳသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ ေျပာင္း၊ ပဲပုပ္ေစ့တို႔ျဖစ္ၿပီး သြင္းကုန္မ်ားမွာ စားေသာက္ကုန္ မ်ား၊ သစ္သီး၀လံမ်ား၊ လူသုံးကုန္ အ၀တ္အထည္ စသည္တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ လက္ရွိတြင္ ITC ကတ္ျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ေလးခု၊ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္႐ံုးတစ္ခုမွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အျပင္ ကန္ပိုက္တီကုန္ သြယ္ေရးစခန္းမွ ေန၍ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ကုန္သြယ္မႈ ကတ္ေပါင္း ၁၃၀ ေက်ာ္အထိ ထုတ္ေပးထား ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုကတ္ကိုင္ေဆာင္သူသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေငြေၾကးကို အေျခခံေဆာင္ရြက္ေ သာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ နည္းလမ္းျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘဏ္စနစ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်ေဆာင္ရြက္သည့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပုံမွန္ကုန္ သြယ္မႈစနစ္ျဖင့္ တင္ပို႔၊ တင္သြင္းျခင္းလုပ္ငန္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္မျပဳေၾကာင္း သိရသည္။

 

ပန္းဆု

Local Trade News

Pages