ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ အိႏၵိယ၏ ေရႊတင္သြင္းမႈ တန္ ၆၅၀ အထိ ေရာက္ရွိမည္

Tue, 01/16/2018 - 09:20 -- admin_ygn

    အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ အေကာက္ခြန္ ေပးေဆာင္ရေသာ   ေရႊတင္သြင္းမႈ သည္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တန္ ခ်ိန္ ၆၅၀ ရွိၿပီး ပ်မ္းမွ်ေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္  ေအာင္စလွ်င္  အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၈၀ မွ ၁၃၀၀ ႏႈန္းအထိ ရွိမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဟိႏၵဴဘိဇနက္လိုင္းသတင္း တြင္ ေဖာ္ျပသည္။၂၀၁၃-၂၀၁၄   ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္း သည္ က်ဆင္းေနသည့္အတြက္  ဤပမာဏ အတိုင္း တင္သြင္းမည္ဆို ပါက  ျပည္ပ ေငြေပး  ေငြယူ ရွင္း တမ္း  လိုေငြျပမႈကို ထိန္းထားႏုိင္မည့္    အေျခအေနရွိ ေၾကာင္း  လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္း က်င္သူတို႔က ေျပာသည္။  ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေရႊတင္သြင္းမႈမွာ တန္ ခ်ိန္ ၆၅၀  ရွိမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ယမန္ႏွစ္က  ပမာဏ နီးပါးရွိမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းMMTC PAMP  ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ရာဂ်က္ခိုစလာက အိႏၵိယႏိုင္ငံ ၏ ေရႊတင္သြင္းမႈ  အလားအလာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရာတြင္ အသိ ေပးေျပာၾကားသည္။အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ေရႊတင္သြင္း မႈမွာ တန္ခ်ိန္ ၇၀၀ ရွိမည္ဟု ေစာေစာ ပိုင္းက ခန္႔မွန္းထားသည္။ အေကာက္ ေခြန္ႏႈန္း ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ေရႊကိုရင္း  ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထက္ အျခားပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာသည့္အတြက္   ေရႊတင္သြင္းမႈကို  အတက္ အက်ျဖစ္ေစ ေၾကာင္း   ကြၽမ္းက်င္သူတို႔က  သံုးသပ္ သည္။''လူငယ္မ်ိဳးဆက္ေတြက ေရႊကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ အားထားရတဲ့ ပစၥည္းလို႔ မယူဆၾကပါဘူး။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေၾကး လို အသစ္ေပၚထြန္းလာတဲ့  ပိုင္ဆုိင္မႈ အမ်ိဳးအစားေ တြကို သေဘာက်စရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအျဖစ္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ ေအာက္လူငယ္ေတြက ေျပာင္းလဲယူဆ လာၾကပါတယ္''ဟု  အိႏၵိယ  ေရႊမူ၀ါဒ စင္တာမွ ဂ်ိဳရွီဂ်က္ေကာ့က ေျပာသည္။''၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ ဒီဇင္ဘာ အထိ ဘ႑ာႏွစ္ရဲ႕ ပထမကိုးလမွာ ေရႊ တင္သြင္းမႈက တန္ခ်ိန္ ၅၀၀ ၀န္းက်င္ မွာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ရင္  ေတာ့ တန္ခ်ိန္ ၆၅၀ အထိ ေရာက္ရွိ မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းပါတယ္။ အရင္ႏွစ္က တင္သြင္းခဲ့တဲ့ပမာဏ နီးပါးရွိပါလိမ့္ မယ္။   ကမၻာ့ပ်မ္းမွ် ေရႊေစ်းႏႈန္းက  အရင္ႏွစ္ကနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ က်ဆင္းေန တဲ့အတြက္ ေရႊတင္သြင္းမႈကို ထိန္း ထားႏုိင္ပါလိမ့္မယ္''ဟု ခိုစလာက ေျပာသည္။ယခင္က ကမၻာ့ပ်မ္းမွ်ေရႊေစ်း မွာ   တစ္ေအာင္စကို   အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၀၀၀ အထိရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပ်မ္းမွ် ကမၻာ့ေရႊ  ေစ်းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၈၀ မွ ၁၃၀၀ အထိသာရွိ လိမ့္မည္ဟု ခိုစလာ က ေျပာသည္။ တင္သြင္းမႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ က်ဆင္းၿပီး  သြင္းကုန္မွ ရေသာ အခြန္၀င္ေငြျဖင့္ ျမင့္တက္မည္ ျဖစ္သျဖင့္  ထိန္းထားႏုိင္မည့္အေျခ အေနရွိေၾကာင္းႏွင့္ တင္သြင္းမႈပမာဏ သိသိသာသာ  မက်ဆင္းသည့္တိုင္ ေအာင္ တင္သြင္းမႈတန္ဖိုး က်ဆင္း ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမျဖစ္ႏုိင္ ေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။

Local Trade News

Pages