မြန်မာနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့အကြား မတ်ပဲနှင့်ပဲစင်းငုံ ရောင်းဝယ်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးစီးခြင်းသတင်း

Mon, 06/21/2021 - 04:10 -- mocadmin

မြန်မာနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့အကြား မတ်ပဲနှင့် ပဲစင်းငုံရောင်းဝယ်မှု  ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချွန်လွှာ(မူကြမ်း)အား  G to G လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရန် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစတင်၍ နှစ်ဖက်အပြန်အလှန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။

ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့၏ ပဲထုတ်လုပ်မှုပမာဏနှင့်စားသုံးမှုလိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ နှစ်နိုင်ငံအကြား မတ်ပဲနှင့်ပဲစင်းငုံကုန်သွယ်မှုကို အားပေးရန် ရည်ရွယ်၍ မြန်မာနှင့်အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံအကြား G to G အစီအစဉ်ဖြင့် မတ်ပဲနှင့်ပဲစင်းငုံရောင်းဝယ်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချွန်လွှာကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် နှစ်နိုင်ငံအစိုးရများအကြား လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

ယင်းနားလည်မှုစာချွန်လွှာအရ   အိန္ဒိယအစိုးရသည်  မြန်မာနိုင်ငံမှ မတ်ပဲတန်ချိန် (၂.၅) သိန်းနှင့် ပဲစင်းငုံတန်ချိန် (၁) သိန်းတို့ကို နှစ်စဉ်ပုဂ္ဂလိကကုန်သွယ်မှုမှတစ်ဆင့် နောင်လာမည့် (၅) နှစ်၊ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ   ၂၀၂၅-၂၀၂၆ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဧပြီလမှမတ်လ)အတွင်း တင်သွင်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခု G to G MoU သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရမှ နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်သည့် နိုင်ငံတကာပဲ Quota အား ထိခိုက်မှုမရှိစေပဲ မြန်မာ့ပဲတင်ပို့သူများအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ Quota တွင်လည်း ပါဝင်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါနားလည်မှုစာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပဲတင်ပို့ရောင်းချသူများသာမက ပဲစိုက်တောင်သူများအတွက်ပါ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်ဖြစ်ခြင်း၊ မြန်မာ့ပဲများအတွက်ဈေးကွက်တည်ငြိမ်မှုရှိစေခြင်းနှင့် နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေမည်ဖြစ်ခြင်:းစသည့်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်းရေးသားဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။

 

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Pages